Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Niedziela Palmowa w Dębnie

Niedziela Palmowa w Dębnie

Niedziela Palmowa, zwana również Niedzielą Męki Pańskiej, a w polskiej tradycji ludowej Kwietną lub Wierzbną Niedzielą, została ustanowiona na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, kiedy to mieszkańcy miasta witali Go, machając gałązkami palmowymi. Koło Gospodyń Wiejskich w Dębnie własnoręcznie przygotowało dużą palmę i paradnym krokiem zaniosło ją do naszego kościoła gdzie podczas uroczystej Mszy świętej z udziałem Koła Gospodyń została poświęcona.