Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Obchody Trzeciomajowe w Brzózie Królewskiej

Obchody Trzeciomajowe w Brzózie Królewskiej

W dniu 3 maja 2019 r. w Brzózie Królewskiej odbyły się Gminne Obchody 228 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem delegacji wraz z Orkiestrą Dętą i Mażoretkami pod kierunkiem dyrygenta Stanisława Stępnia do Kościoła Parafialnego pw. Jana Chrzciciela.

Ksiądz Proboszcz Edward Kołodziej w koncelebrze z wikariuszem Ks. Zbigniewem Szymańskim i rezydentem Ks. Markiem Jurkiewiczem odprawił Mszę Św. w intencji ojczyzny z udziałem władz samorządu powiatowego i gminnego oraz mieszkańców i pocztów sztandarowych miejscowego Zespołu Szkół oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Wygłosił również do zgromadzonych parafian i gości piękne kazanie nawiązujące do wydarzeń sprzed 228 lat. Czytania przygotowane przez druhów z OSP, psalmy w wykonaniu siostry zakonnej oraz śpiew scholi i gra Orkiestry Dętej nadały Mszy Św. uroczystego charakteru. Po Mszy Św. procesja przeszła pod Pomnik Poległych i Pomordowanych w czasie I i II Wojny Światowej, gdzie odbył się Apel Pamięci, modlitwy, składanie kwiatów i zniczy. Po uroczystym apelu w niebo poszybowały gołębie pokoju jako wyraz wolności i niezależności narodu polskiego. Hołd poległym oddali: Wiceprzewodniczący Rady Gminy Leżajsk pan Dominik Rup wraz z Radnymi Brzózy Królewskiej panem Stanisławem Zygmuntem, panem Zdzisławem Szczęchem, panem Piotrem Turczynem i przedstawicielem Urzędu Gminy panem Andrzejem Socha, delegacja sołectwa na czele z Sołtysem panem Stanisławem Zygmuntem i Przewodniczącym Rady Sołeckiej panem Józefem Kulpą i członkiem Rady Sołeckiej, delegacja GOK Gminy Leżajsk w skład której weszli Dyrektor GOK pan Marek Krauz oraz pani Zofia Woś. Kwiaty pod pomnikiem złożyła także delegacja Zespołu Szkół na czele z Dyrektorem panem Marianem Grabarzem, delegacja OSP w skład której weszli: Komendant Gminny OSP pan Zbigniew Pudełkiewicz oraz Prezes OSP w Brzózie Król. pan Jan Grabarz i druh Łukasz Szczepanik. Cześć poległym oddała także delegacja LKS Azalia sekcja kolarska na czele z panem Bartłomiejem Zygmuntem ,Koło Gospodyń Wiejskich i Zespół Brzozoki na czele z przewodniczącą KGW panią Zofia Woś, delegacja Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzóza Królewska na czele z wiceprezesem panem Dominikiem Rup. Kwiaty i znicze pod pomnikiem złożyła również delegacja Stowarzyszenia Strażackiej Orkiestry Dętej na czele z prezesem panem Stanisławem Stępniem. W krótkiej części artystycznej nawiązującej do Święta 3 Maja udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół przygotowani przez panią Annę Paluch oraz Łukasz i Jakub Loryś – uczestnicy zajęć prowadzonych przez Ośrodek Kultury. Piosenki o ojczyźnie zaśpiewała również Iwona Lis. Całą uroczystość swoją grą uświetniła Orkiestra Dęta i Mażoretki. Słowa podziękowania należą się Ks. Proboszczowi, instytucjom i społeczności lokalnej, organizacjom i społecznikom, którzy wzięli udział w uroczystości. Dziękujemy druhom z miejscowej jednostki OSP za wszelką pomoc i zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie Obchodów Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.