Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Teatr Muzyczny „Broadway”

Od 2012 roku z inicjatywy Dyrektora Marka Krauza w GOK Gminy Leżajsk działa amatorska grupa artystyczna, która swoją formą łączy muzykę, piosenki, dialogi mówione i taniec, przygotowując przedstawienia musicali. Grupa skupia uzdolnionych amatorów głównie z terenu Powiatu Leżajskiego.

Staramy się, aby wystawiane przez nas spektakle były na jak najwyższym poziomie artystycznym, charakteryzowały się rzetelnością wykonania i wykorzystaniem różnorodnych środków ekspresji twórczej. Dlatego przy ich organizacji współpracujemy z profesjonalnymi instruktorami m.in. z Marcinem Ehrlichem, Anną Czenczek (dyrektor Centrum Sztuki Wokalnej), Karoliną Majdan czy Magdaleną Skubisz.

W ciągu swojej działalności opracowaliśmy i wystawiliśmy musicale: „Dziewczynka z zapałkami”, „Mały Książę”, „Skrzypek na dachu”, „Romeo i Julia”, „Stacja Broadway”,  spektakle „Nasza jest noc” oraz „Tańczyć do utraty tchu”. Musicalowe spektakle obejrzało ponad 8000 widzów, na kilkudziesięciu przedstawieniach (m.in. w Rzeszowie, Stalowej Woli, Tarnobrzegu, Łańcucie, Sandomierzu, Mielcu, we Lwowie).
Nasze przedsięwzięcia nie są komercyjne. Wystawianym spektaklom towarzyszą zwykle akcje charytatywne (głównie podczas premier), których celem są zbiórki wolnych datków na rzecz potrzebujących dzieci z terenu Powiatu Leżajskiego.

Najnowsze filmy wideo

Partnerzy

Poniżej przedstawiamy naszych partnerów, sponsorów, darczyńców oraz media z którymi współpracujemy

Gmina Leżajsk
Stare Miasto-Park
Muzeum Ziemi Leżajskiej