Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Otwarcie wiaty i jubileusz KGW w Maleniskach

Otwarcie wiaty i jubileusz KGW w Maleniskach

Pamiętnym dniem dla mieszkańców Malenisk był 21 września 2019r. Tego dnia nastąpiło otwarcie wiaty tanecznej, która była długo oczekiwanym obiektem przez mieszkańców wsi. Również i w tym dniu KGW z Malenisk świętowało swoje 15-lecie istnienia.

Z tej okazji do naszej miejscowości zawitało wielu dostojnych gości, wśród których byli m.in.: O. Dariusz Róg – duszpasterz Kościoła Filialnego w Maleniskach, Krzysztof Sobejko -Wójt Gminy Leżajsk, Lucyna Bednarz – Skarbnik Gminy Leżajsk, Kazimierz Krawiec – Przewodniczący Rady Gminy Leżajsk, Krzysztof Trębacz – Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego, Marian Grabarz – Radny Powiatu Leżajskiego i jednocześnie Dyrektor Zespołu Szkół w Brzózie Królewskiej oraz Szkoły Podstawowej w Maleniskach, Marek Krauz – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Giedlarowej, Stanisław Zygmunt – Radny Rady Gminy Leżajsk i jednocześnie Sołtys Brzózy Królewskiej, Wojciech Loryś – Radny Rady Gminy Leżajsk, Adam Chudy – Sołtys Przychojca wraz z małżonką, Stanisława Leśko – Sołtysa Malenisk wraz z małżonką, Artur Helit – Prezes Spółdzielni Socjalnej „Gminova” wraz z małżonką, Ireneusz Kania – Wiceprezes Spółdzielni Socjalnej „Gminova” oraz przybyłe delegacje KGW z Biedaczowa, Chałupek Dębniańskich, Dębna, Łętowni, Przychojca, Starego Miasta, Wólki Niedźwieckiej.
Po przywitaniu zaproszonych gości oraz mieszkańców przez prowadzącą uroczystość Magdalenę Niemczyk O. Dariusz Róg poświęcił wiatę taneczną, następnie Wójt Krzysztof Sobejko powitał przybyłych gości i mieszkańców zapraszając do obejrzenia części artystycznej oraz do późniejszej wspólnej zabawy tanecznej.
W dalszej części nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi przez Ewelinę Cebula – Przewodniczącą KGW z Malenisk i Stanisława Leśko – Sołtysa Malenisk, co nastąpiło przy udziale Krzysztofa Sobejko – Wójta Gminy Leżajsk i Marka Krauza – Dyrektora GOK-u. Towarzyszyli im młodzi reprezentanci miejscowości: Łucja Grabarz, Milena Sieńko, Adrian Majder i Alan Cebula.
Zwieńczeniem wydarzeń była część artystyczna, którą rozpoczął Zespół „Malina”, prezentując swój bogaty repertuar i wykonując m. in. utwór pt. „Katarina”. Ta piosenka spotkała się ze szczególnym zainteresowaniem O. Dariusza. W dalszej kolejności pokazali się młodzi miejscowi artyści, czyli Zespół „Malinki”, który zatańczył do piosenki Shakiry „Waka waka”. Choreografię do tego układu przygotowała Ewelina Cebula – pracownik OK w Maleniskach. Kolejnym punktem programu był występ młodej skrzypaczki Alicji Maruszak, która wykonała nam dwa utwory. Czas umilali również wokaliści; Nikola Cebula, Łucja Grabarz, Zuzanna Grabarz, Milena Sieńko, Natalia Urban oraz Maciej Majder.
Następnie Dyrektor GOK Marek Krauz wręczył pamiątkowe zdjęcia, własnoręcznie wykonane przez Zarząd KGW w Maleniskach. Otrzymali je: honorowi członkowie KGW – Krzysztof Sobejko i Adam Chudy oraz pozostali członkowie Koła: Ewelina Cebula, Halina Grabarz, Agnieszka Majder, Halina Majder, Elżbieta Szarek, Irena Wiatr, Halina Wiśniewska, Grzegorz Cebula, Sławomir Cebula, Adam Majder, Stefan Szarek oraz Jan Urban.
Również na ręce Przewodniczącej Eweliny Cebula spłynęły serdeczne życzenia dla całego Koła Gospodyń Wiejskich z Malenisk od obecnych gości.
Na najmłodszych uczestników oraz wykonawców czekały niespodzianki”: malowanie twarzy przez pracownika OK w Maleniskach Angelika Maczuga oraz ciekawe konkursy dla dzieci i młodzieży. Wszystkim zebranym przygrywał Zespół muzyczny „Intensive Life”, co można było potraktować jako sprawdzenie akustyki w nowo wybudowanym obiekcie.
Warto podkreślić, że pomimo jesieni w kalendarzu pogoda była stricte letnia. Cieszy wysoka frekwencja wśród mieszkańców Malenisk oraz okolicznych miejscowości oraz przybycie tak wielu gości, którzy – pomimo licznych obowiązków – zaszczycili nas swoją obecnością.
Dziękujemy za obecność, składane życzenia oraz wspólnie spędzony czas.