Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Podwójny jubileusz w Brzózie Królewskiej

Podwójny jubileusz w Brzózie Królewskiej
21 kwietnia 2023 r. w Ośrodku Kultury w Brzózie Królewskiej odbyło się podwójne wielkie wydarzenie, bowiem Koło Gospodyń Wiejskich obchodziło Jubileusz 60-lecia powstania, a zespół „Brzozoki” 20 – lecie działalności artystycznej. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście, oraz delegacje zaprzyjaźnionych organizacji. Jubileuszowe spotkanie swoją obecnością zaszczycili między innymi: Ks. Proboszcz Edward Kołodziej, II Wicewojewoda Podkarpacki pan Radosław Wiatr, Radny Sejmiku Woj. Podkarpackiego pan Karol Ożóg, pan Mieczysław Miazga – były Poseł na Sejm, Wójt Gminy Leżajsk pan Krzysztof Sobejko, Wice Wójt Gminy Leżajsk pan Bolesław Pawlus, Przewodniczący Rady Gminy Leżajsk pan Kazimierz Krawiec wraz z Wiceprzewodniczącymi panem Dariuszem Mędrkiem i panem Dominikiem Rup oraz Radnymi Brzózy Królewskiej panem Stanisławem Zygmuntem, panem Zdzisławem Szczęchem, panem Piotrem Turczynem, Skarbnik Gminy Leżajsk pani Lucyna Bednarz oraz główna księgowa pani Agata Wośko. Z życzeniami przybyła również delegacja z zaprzyjaźnionej Gminy i GOK Łopiennik Górny z woj. lubelskiego na czele z Wójtem panem Arturem Sawa, Przewodniczącym Rady Gminy panem Wojciechem Kistrem i Dyrektorem GOK panem Dariuszem Zawada. Jubilatów swoją obecnością zaszczycił Członek Rady Powiatu Leżajskiego pan Krzysztof Trębacz, Radny Powiatowy, a zarazem Dyrektor miejscowego Zespołu Szkół pan Marian Grabarz, zastępca Dyrektora ARiMR w Rzeszowie pan Andrzej Kraska wraz z małżonką, Dyrektor GOK pan Marek Krauz wraz z Wicedyrektor GOK, a zarazem Prezesem LGD panią Magdaleną Niemczyk, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej pan Wojciech Lipiński, Dyrektor GOPS pani Ewa Kania, przedstawiciele leżajskiej ARiMR – Kierownik pan Kazimierz Matuszek wraz z panią Renatą Cisek, Kierownik PZDR w Leżajsku pani Monika Czop, przedstawiciele Nadleśnictwa Leżajsk z Nadleśniczym Tomaszem Cebulą na czele, pani Stefania Michałek Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady KGW, Prezes WZKiOR pan Mieczysław Bochenek, sołtys Giedlarowej pan Zdzisław Duszyński wraz z małżonką, Prezes Spółdzielni „Pod Brzozą” pan Paweł Karaś, Prezes SRW Brzóza Król. pani Helena Karaś wraz z delegacją, Prezes OSP pan Jan Grabarz z druhami, przedstawiciele ZPiT Zagrodzianie z Kierownikiem panem Tadeuszem Majkutem, przedstawiciele miejscowego Klubu Seniora, właściciele Firmy MałaFolk Maria i Przemysław Łagowscy. Nie zabrakło byłych członków KGW i zespołu Brzozoki oraz zaprzyjaźnionych Przewodniczących wraz z delegacjami Kół Gospodyń Wiejskich z Łukowej, Rudy Łańcuckiej, Wólki Niedźwiedzkiej, Giedlarowej, Dębna, Wierzawic, Malenisk, Huciska, Biedaczowa, Piskorowic, Chałupek Dębniańskich, Przychojca i Starego Miasta. Na scenie zaprezentował się zespół Wolanie z Woli Zarczyckiej, swój program dla gości przygotował również zespół Brzozoki, który wystąpił w tym dniu w nowych strojach. Przewodnicząca KGW Zofia Woś odczytała sprawozdanie z działalności świętujących grup, a całość poprowadziła jak zwykle perfekcyjnie pani Magdalena Niemczyk. Potem był tort, życzenia i wspólne świętowanie. Całość udokumentowała niezastąpiona TVP Rzeszów. Dziękujemy wszystkim gościom za moc życzeń, ciepłych słów uznania, upominki, a przede wszystkim za tak liczną obecność. Było nam niezmiernie miło wspólnie uczcić nasz Jubileusz.