Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

„Pogranicze dawniej i dziś” – impreza plenerowa w Tyczynie

„Pogranicze dawniej i dziś” – impreza plenerowa w Tyczynie

19 maja w Tyczynie odbyła się impreza plenerowa pod hasłem „POGRANICZE DAWNIEJ I DZIŚ”. Była to impreza w tyczyńskim parku, przy zabytkowym pałacu Wodzickich,
w ramach wspólnego projektu powiatu rzeszowskiego i Svidnika.  W trakcie wydarzenia uczestnicy mogli zapoznać się z historycznymi fotografiami strojów ludowych z regionu rzeszowskiego.

Prezentowane były również regionalne stroje i wyposażenie wojskowe.  Zespół Folklorystyczny FOLUSZ z Giedlarowej prezentował tam obrzędowe i odświętne stroje lasowiackie.