Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Pokaz strażacki w Wierzawicach

Pokaz strażacki w Wierzawicach

16 czerwca dzieci z ZS w Wierzawicach pod opieką pań odwiedziły strażaków OSP w Wierzawicach. W trakcie spotkania strażacy zaznajomili dzieci ze specyfiką swojej pracy, zachowaniem bezpieczeństwa w czasie pożaru oraz innych miejscowych zagrożeń. Dzieci dowiedziały się jak i w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną, że strażacy nie tylko gaszą pożary. Jak zawsze największe zainteresowanie wzbudził samochód ratowniczo-gaśniczy. Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu