Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Promocja płyty Zespołu „Wierzawianie”

27 sierpnia w Ośrodku Kultury w Wierzawicach odbyła się promocja płyty pt. „Tobie Maryjo” w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego „Wierzawianie”. O Maryi tworzyli pieśni najwybitniejsi poeci i kompozytorzy, wykonywali je najwspanialsi artyści oraz twórcy ludowi.

W tę piękną tradycję wpisuje się zespół śpiewaczy „Wierzawianie”, który od 20 lat czaruje nas swoim śpiewem, żywiołowością, temperamentem i nastrojem pięknej folklorystycznej muzyki. Zespół ma na swoim koncie wiele osiągnięć i sukcesów, a jednym z nich jest nagranie i wydanie kolejnej już płyty zespołu.
Płytę nagrał zespół w następującym składzie: Józefa Piziak- przewodnicząca KGW, Jan Fimiarz-kier. zespołu, Zofia Niemczyk, Zofia Popowicz, Katarzyna Dziob, Maria Fimiarz, Maria Łaszczowska, Aniela Nyc, Barbara Helit, Irena Walania, Renata Czerwonka, Elżbieta Grunt, Anna Kupras, Władysław Niemczyk, Tadeusz Walania, Henryk Czerwonka, Andrzej Magiel oraz gościnnie Magdalena Niemczyk. Na akordeonie nieprzerwanie od 20 lat zespołowi przygrywa Stanisław Osip. Zespół charakteryzuje pielęgnowanie lokalnej kultury, bogatej tradycji i przywiązanie do niej. Cieszymy się, że mamy wspaniałych ludzi, którym się chce i którzy potrafią tak wspaniałe dbać o kulturę.
Na płycie nagranych jest 12 najpiękniejszych pieśni Maryjnych śpiewanych w kościołach, domach i przy kapliczkach. Na płytce znajdują się również unikatowe, zapomniane już pieśni.
Ten wieczór był niepowtarzalną okazją do wysłuchania pieśni, które zaprezentowali artyści z zespołu śpiewaczego Wierzawianie. Nagranie płyty „Tobie Maryjo” jest owocem modlitwy, pracy i zaangażowania wielu osób: Stanisława Osipa, Jana Fimiarza, Magdaleny Niemczyk, Józefy Piziak oraz Całego Zespołu.
Realizacja zadania pod nazwą „Tobie Maryjo” została sfinansowana ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach programu Covid 19.
Nagranie i wydanie płyty jest zwieńczeniem kolejnego etapu działalności zespołu to nagroda i wyróżnienie za trud i ciężką pracę zespołu, ale też docenienie i motywacja do dalszej pracy na rzecz środowiska lokalnego. Duże podziękowania dla Samorządu i Wójta Gminy Leżajsk p. Krzysztofa Sobejko za stworzenie doskonałych warunków dla miłośników muzyki ludowej, którzy podczas śpiewania odnajdują zwyczaje, piękno i dźwięki znakomitego polskiego folkloru.
Mamy nadzieję, że ta płyta i znajdujące się na niej utwory będą miłym upominkiem dla miłośników muzyki i kultury ludowej, a dla zespołu pamiątką przynależności do zespołu i wspomnieniem wspólnie spędzonych lat.

W ten wyjątkowy wieczór zaszczycili nas swoją obecnością:
– Wójt Gminy Leżajsk p. Krzysztof Sobejko,
– Przewodniczący Rady Gminy Leżajsk -p. Kazimierz Krawiec,
– p. Jolanta Danak-Gajda z Polskiego Radia Rzeszów S.A.
– Dyrektor GOK Gminy Leżajsk p. Marek Krauz,
– p. Magdalena Niemczyk kier. artyst. w GOK Gminy Leżajsk,
– p. Monika Czop kierownik PODR w Leżajsku,
– Radni Gminy Leżajsk: p. Tadeusz Walania i p. Andrzej Czapla,
– Druhowie OSP w Wierzawicach z wiceprezesem p. Henrykiem Czaplą,
– p. Danuta Babiś,
– państwo Małgorzata i Zygmunt Osip.
W spotkaniu uczestniczyły zaprzyjaźnione delegacje Kół Gospodyń Wiejskich: z Bud Łańcuckich, z Dębna, z Chałupek Dębniańskich, z Huciska, z Giedlarowej i z Brzózy Królewskiej oraz pracownicy OK i Biblioteki w Wierzawicach.
Po części oficjalnej organizatorzy tego wyjątkowego wydarzenia p. Józefa Piziak, p. Jan Fimiarz i p. Tadeusz Walania wręczyli gościom płytkę CD pt. „Tobie Maryjo” i zaprosili wszystkich uczestników spotkania na poczęstunek.

Nagłośnienie Stanisław Osip, zdjęcia Daniel Drąg, Krzysztof Pęcak.