Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji WŁOŚCIAŃSKIEGO JADŁA!

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji WŁOŚCIAŃSKIEGO JADŁA!
Zapraszamy koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia działające w sferze upowszechniania tradycji kulinarnych do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskich Prezentacji Tradycyjnych Potraw Wiejskich „Włościańskie Jadło”, która odbędzie się na stadionie sportowym w Giedlarowej w dniu 26 maja 2024 roku. Termin zgłoszeń upływa 15 maja 2024 roku.
Regulamin Konkursu „Najlepszy produkt regionalny i lokalny – Włościańskie Jadło 2024”
Organizator konkursu: Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk
Termin i miejsce konkursu: 26.05.2024 r. Giedlarowa
Cel konkursu:
– Popularyzowanie osiągnięć Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń.
– Popularyzowanie dziedzictwa kulinarnego.
– Identyfikacja regionalnych produktów kulinarnych, specyficznych i charakterystycznych dla regionu Podkarpacia.
Przedmiot konkursu:
– Regionalne produkty kulinarne.
– Ekspozycja stoiska.
Uczestnicy konkursu: KGW i Stowarzyszenia z terenu województwa podkarpackiego.
Kryteria oceny:
Tradycyjne produkty regionalne ich skład, wygląd, smak, oryginalność i związek z regionem ( minimum 4 potrawy).
Estetyka ekspozycji jej tradycyjny charakter i estetyka podania produktów kulinarnych.
Skład Komisji Konkursowej:
Komisja konkursowa składać się będzie z przedstawicieli Gminy Leżajsk, Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Leżajsk, zaproszonych gości i organizacji.