Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Spotkanie delegacji KGW z terenu gminy w Rzuchowie

Spotkanie delegacji KGW z terenu gminy w Rzuchowie

Dnia 25 października 2018 r. w Rzuchowie odbyło się integracyjne spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Leżajsk. Na zaproszenie Pań z KGW w Rzuchowie w spotkaniu udział wzięli: Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Giedlarowej Marek Krauz, Radna Gminy Leżajsk oraz Przewodnicząca Gminnej Rady KGW Zofia Woś, W-ce Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady KGW Stefania Michałek, Prezes Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych Mieczysław Bochenek, Prezes Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Regionu Sanu i Trzebośnicy” Magdalena Niemczyk, Sołtys sołectwa Rzuchów Teresa Kokoszka oraz przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich.

Tematem spotkania były propozycje współpracy oraz udziału KGW w imprezach i uroczystościach sołeckich oraz gminnych. W celu nawiązania lepszej współpracy między poszczególnymi KGW i wymiany doświadczeń przyjęto propozycję częstszych wspólnych spotkań członkiń KGW. Najbliższe takie spotkanie odbędzie się w Piskorowicach. Panie z KGW w Rzuchowie przyjęły swoje koleżanki gorącym daniem, kawą i ciastem w ten zimny, deszczowy, październikowy wieczór. Dziękujemy wszystkim Paniom z KGW za zaangażowanie i aktywność oraz życzymy wielu miłych spotkań i sukcesów w działaniach.