Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Spotkanie dzieci z Brzózy Król. z przedstawicielami KRUS

Spotkanie dzieci z Brzózy Król. z przedstawicielami KRUS

19 grudnia 2018 r. w Ośrodku Kultury w Brzózie Królewskiej odbyło się spotkanie dzieci z przedstawicielami KRUS z Leżajska. Dzieci najpierw wysłuchały pogadanki o niewłaściwym zachowaniu w czasie różnych prac w obejściu i polu.

Następnie obejrzały film animowany o niebezpieczeństwach na jakie mogą być narażone podczas wykonywania obowiązków w gospodarstwie domowym i rolnym. Później wzięły udział w konkursie plastycznym, którego tematem były obejrzane wcześniej scenki. Każdy uczestnik konkursu włożył w wykonanie swojej pracy wiele wysiłku, więc za ten trud wszyscy otrzymali wartościowe upominki ufundowane przez oddział KRUS w Leżajsku. Serdecznie dziękujemy Kierownikowi KRUS panu Rafałowi Krakowskiemu oraz panu Piotrowi Tokarz za współpracę z naszym Ośrodkiem Kultury, za spotkanie z dziećmi i nagrody dla nich.