Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Spotkanie integracyjne kół gospodyń wiejskich w Maleniskach

Spotkanie integracyjne kół gospodyń wiejskich w Maleniskach

18 maja w Maleniskach odbyło się spotkanie integracyjne Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej Gminy. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń, które Koła nabyły przez kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat swej społecznej działalności. Rozmowy dotyczyły również nowych wyzwań związanych z zarejestrowaniem Kół w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dziękujemy Panu Krzysztofowi Sobejko – Wójtowi Gminy Leżajsk, Panu Markowi Krauz – Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Giedlarowej oraz Pani Magdalenie Niemczyk – Prezes Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy ” za wszelakie udzielone wsparcie przy organizacji „Spotkania”.