Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Spotkanie opłatkowe w Piskorowicach

Spotkanie opłatkowe w Piskorowicach

22 grudnia 2019 roku w sali Ośrodka Kultury w Piskorowicach odbyło się spotkanie opłatkowe połączone z jasełkami wyreżyserowanymi przez ks. proboszcza Mariusza Kilara, wykonane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej, scholi działającej przy kościele parafialnym oraz akompaniatora Pana Krzysztofa Taraska – nauczyciela muzyki Szkoły Podstawowej w Piskorowicach.

Celem tego wyjątkowego spotkania było wprowadzenie uczestników w świąteczną atmosferę i klimat nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Zaproszenie do uczestniczenia w tak miłym spotkaniu przyjęła społeczność lokalna oraz zaproszeni goście, których powitała Dorota Szary- instruktor Ośrodka Kultury. Czas świąt Bożego Narodzenia, to szczególny czas spotkań i refleksji, podziękowań, dzielenia się opłatkiem, składania życzeń i kolędowania, który w naszej chrześcijańskiej i narodowej tradycji jest mocno zakorzeniony. W bardzo ciepłym i miłym klimacie jakie towarzyszyło temu spotkaniu Radny Gminy Pan Tadeusz Tara wspólnie z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej Panią Krystyną Wnęk oraz sołtysem Rzuchowa Panem Władysławem Wanatem, sołtysem z Piskorowic Panem Aleksandrem Dudkiem i przedstawicielem Rady sołeckiej z Rzuchowa Jerzym Kogutem przekazali do zebranej publiczności życzenia z opłatkiem. Następnie wszyscy zasiedli do wigilijnego stołu zastawionego pysznymi daniami wigilijnymi i ciastami, które przygotowały na tę okazję Panie z zespołu śpiewaczego ” Talia”, którym należą się gorące słowa podziękowania za czas poświęcony w przygotowanie oraz za wsparcie materialne jak również Panu Radnemu Tadeuszowi Tara za ufundowanie słodyczy. Wspólne śpiewane piękne kolędy i pastorałki z zespołem Talia, miła atmosfera tego spotkania, pełna serdeczności i wzajemnej życzliwości wpłynęła na integrację całej społeczności lokalnej.