Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Spotkanie podsumowujące prace STUDIA PIOSENKI w roku artystycznym 2020/2021

Spotkanie podsumowujące prace STUDIA PIOSENKI w roku artystycznym 2020/2021

20 września odbyło się spotkanie podsumowujące pracę solistek STUDIA PIOSENKI w roku artystycznym 2020/2021, na którym zostały wręczone dyplomy za aktywny udział w zajęciach wokalnych.
„Albowiem tam, gdzie już nie ma nadziei, pozostaje jeszcze śpiew”.