Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Spotkanie w Maleniskach z przedstawicielem KRUS

Spotkanie w Maleniskach z przedstawicielem KRUS

Dnia 8 października w Ośrodku Kultury w Maleniskach odbyło się spotkanie z przedstawicielem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówki Terenowej w Leżajsku. Na szkoleniu zostały omówione tematy dotyczące zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników, wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników, BHP w gospodarstwie rolnym. Dodatkową atrakcją był konkurs sprawdzający znajomość nabytej wiedzy.