Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Spotkanie z przedsiębiorcami w GOK w Giedlarowej

Spotkanie z przedsiębiorcami w GOK w Giedlarowej

Właściciele firm różnych branż prowadzący działalność gospodarczą na terenie gminy Leżajsk odpowiedzieli na zaproszenie wójta Krzysztofa Sobejko i wzięli udział w spotkaniu pod hasłem: „Propozycje dla przedsiębiorców. Zmiany w prawie. Wsparcie dla firm”.

 

W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście, wśród których byli m.in. Jerzy Paul – poseł na Sejm RP, Krzysztof Ślęzak – dyrektor Agencji Rozwoju Przemysłu oddziału w Mielcu, Piotr Mulak z Okręgowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie, Wiesław Cisek – naczelnik Urzędu Skarbowego w Leżajsku wraz z pracownikami, Piotr Zawada – pełnomocnik Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z pracownikami, Stanisława Bobowska i Elżbieta Rogowska – kierownik i zastępca kierownika inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Leżajsku, Agnieszka Wyszyńska – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku, Marta Zajko – prezes spółki „Stare Miasto-Park”, Magdalena Niemczyk – prezes Lokalnej Grupy Działania „Region Sanu i Trzebośnicy”, Halina Samko – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku oraz przedstawiciel Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku, Zenon Wierzchowski – komendant powiatowy policji, radni, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania przedsiębiorcom informacji dotyczących m.in. zmian w podatku PIT i podatku VAT w 2018 r., zawierania umów o pracę i umów cywilnoprawnych na bazie obowiązujących przepisów, możliwości wsparcia przedsiębiorców z gminy Leżajsk ze środków Unii Europejskiej, zmian w przepisach ubezpieczeń społecznych obowiązujących od stycznia 2018 r., instrumentów rynku pracy w 2018 r., ulg i aktualnych podatków dla przedsiębiorców w gminie Leżajsk. Zaprezentowane zostały aktualne oferty Agencji Rozwoju Przemysłu i oferty Parku Przemysłowego Gminy Leżajsk. Następnie przyszedł czas na swobodną dyskusję, a także szczegółowe omówienie obszarów interesujących poszczególnych gości.
Spotkanie było możliwe dzięki gościnności Gminnego Ośrodka Kultury w Giedlarowej, a w czasie jego trwania zaprezentowali się artyści Teatru Muzycznego „Broadway” działającego przy GOK. Organizatorami spotkania była Gmina Leżajsk oraz Park Przemysłowy Gminy Leżajsk.

Źródło: https://gminalezajsk.pl/78-news/853-spotkanie-z-przedsiebiorcami