Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Spotkanie z żywym świadkiem historii w Giedlarowej

Spotkanie z żywym świadkiem historii w Giedlarowej

Dnia 20 kwietnia 2018 roku w Ośrodku Kultury w Giedlarowej miało miejsce spotkanie z Franciszkiem Batorym, bratem mra Józefa Batorego ps. „Argus”, „Wojtek”, „August”, „Orkan”, „żołnierza niezłomnego”, który wraz z sześcioma innymi członkami IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” był przez trzy lata więziony i torturowany, a następnie 1 marca 1951 r. zamordowany strzałem w tył głowy w kazamatach mokotowskiego więzienia w Warszawie.

Pan Franciszek w godzinach południowych spotkał się z młodzieżą klas 5 i 6 szkoły podstawowej z Giedlarowej. Przedstawił im walkę o niepodległośc swojego brata jako postawę prawdziwego patrioty. Tłumaczył im, co znaczy być patriotą. Była to dla młodzieży żywa lekcja historii, nauka postawy młodego obywatela Polski, jak również małej ojczyzny, jaką jest miejscowość w której mieszkają, szkoła a nawet dom rodzinny. Samym wieczorem odbyło się otwarte spotkanie dla mieszkańców Giedlarowej, podczas którego, już jako do osób dorosłych, opowiadał o losach swoich, swojego brata
i ich współtowarzyszy, z okresu już powojennego, o dalszej, podziemnej walce o ojczyznę.