Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Sprawozdanie 2015

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury w Giedlarowej za 2015 rok

 

W Ośrodku Kultury w Giedlarowej w 2015 roku działało 9 stałych grup amatorskiego ruchu artystycznego, w których uczestniczyło ponad 150 osób.

Przy Ośrodku Kultury działają następujące zespoły i grupy artystyczne:
– Grupa musicalowa,
– Grupa wokalna,
– Zespół Folklorystyczny „Folusz”,
– Zajęcia rytmiczno-taneczne (grupa młodsza i starsza),
– Kapela Ludowa,
– Zespół „Maraton Boogie”,
– Szkoła Artystyczna „Do Re Mi”,
– Koła Gospodyń Wiejskich.

 

Pod patronatem GOK-u działają także:
– Zespół Śpiewaczy „Kalina” w Przychojcu,
– Zespół Śpiewaczy „Jagoda” w Starym Mieście,
– Zespół „Sami Swoi” w Hucisku.

 

W 2015 roku w Ośrodku Kultury w Giedlarowej zorganizowano:
– 19 imprez artystycznych z udziałem własnych i zaproszonych zespołów, w których wzięło udział ponad 7400 osób,
– 2 spotkania, warsztaty, konkursy i wystawy, w których wzięło udział 680 osób,
– 2 dyskoteki i zabawy taneczne, w których wzięło udział 350 osób,
– 11 innych imprez, wycieczek, w których wzięło udział 750 osób.

 

Inne formy działalności:
– ferie i wakacje z OK,
– cykl letnich warsztatów artystycznych,
– udostępnienia i wynajem sali widowiskowej oraz estrady.

 

Ważniejsze imprezy zorganizowane w placówce:

– Lasowiackie Kolędowanie,
– Dzień Seniora,
– Ogólnopolskie Prezentacje Tradycyjnych Potraw Wiejskich „Włościańskie Jadło”,
– Bezalkoholowy Festyn rodzinny w Maleniskach,
– Spotkanie Zespołów Folklorystycznych w Hucisku,
– Dożynki Gminne w Starym Mieście,
– Czarowna moc ziół w życiu człowieka – Dożynki Wiejskie,
– Jarmark Kulturalny „Na Michała”,
– Jesienne Spotkania z Teatrem,
– Koncert Patriotyczny,
– Koncert dobroczynny,
– Premiera musicalu „Skrzypek na dachu”,
– Wigilia dla osób samotnych.

 

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi także działalność wydawniczą. W 2015 roku wydano 4 Kwartalniki Kulturalne „Vena”.

 

GOK w Giedlarowej składa serdeczne podziękowania za współpracę, wspieranie folkloru oraz działalności kulturalnej: Stowarzyszeniu Miłośników Folkloru Wsi Leżajskiej, Kołu Gospodyń Wiejskich z Giedlarowej oraz miejscowości, w których nie ma filii: w Przychojcu, Hucisku, Starym Mieście i Maleniskach, księżom oraz Parafii w Giedlarowej, druhom OSP w Giedlarowej, Zespołowi Szkół w Giedlarowej, klubom sportowym, Sponsorom i Darczyńcom, a także Społecznikom działającym w kołach zainteresowań i zespołach artystycznych.