Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Sprawozdanie 2015

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury w Chałupkach Dębniańskich za 2015 rok

 

W Ośrodku kultury w Chałupkach Dębniańskich w 2015 r. działało 4 stałych grup amatorskiego ruchu artystycznego, w których uczestniczyło 75 osób.

Przy Ośrodku Kultury działają następujące zespoły i grupy artystyczne:
– Koło Teatralne „Zespół Śpiewaczy”,
– Teatr „Złota Zorza”,
– Stowarzyszenie rozwoju wsi,
– Rękodzieło artystyczne.

W 2015 roku w Ośrodku Kultury w Chałupkach Dębniańskich zorganizowano:
– 16 imprez artystycznych z udziałem własnych i zaproszonych zespołów, w których wzięło udział 2870 osób,
– 51 spotkań, warsztatów, konkursów i wystaw, w których wzięło udział 3488 osób,
– 7 dyskotek i zabaw tanecznych, w których wzięło udział 1070 osób,
– 18 inne imprezy, wycieczki, w których wzięło udział 488 osób.

Razem zostało zorganizowanych 76 imprez artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w których wzięło udział 5046 widzów.

Ważniejsze imprezy zorganizowane w placówce:
1. Dzień Seniora,
2. 50 – lecie OSP,
3. Piknik „Wesołe i bezpieczne wakacje”, „Co tam za miedzą”,
4. Dożynki wiejskie,
5. Podsumowanie Kongresu Misyjnego.

Ośrodek Kultury w Chałupkach Dębniańskich prowadzi wynajem i udostępnianie pomieszczeń, na imprezy okolicznościowe w roku 2015 było 15 takich spotkań.

W ramach działań administracyjno-gospodarczych:
– zakupiono i wymieniono naczynie zbiorcze.