Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Sprawozdanie 2015

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury w Wierzawicach za 2015 rok

 

W Ośrodku Kultury w Wierzawicach w 2015 roku działało 6 grup amatorskiego ruchu artystycznego, w których uczestniczyło 105 osób.

Przy Ośrodku Kultury działają następujące zespoły i grupy artystyczne:
– Grupa teatralna „Fantazyjki”,
– Zespół śpiewaczy „Wierzawianie”
– Kółko plastyczne
– Dziecięcy zespół „Śpiewające jagódki”
– Warsztaty artystyczne (współpraca z miejscowymi artystami).

 

W 2015 roku w Ośrodku Kultury w Wierzawicach zorganizowano:
– 12 imprez artystycznych z udziałem własnych i zaproszonych zespołów,
– 12 spotkań, warsztatów, wystaw i konkursów,
– 11 dyskotek i zabaw tanecznych,
– 25 wynajmów sali widowiskowej i udostępnienia pomieszczeń na zebrania, spotkania itp.

 

Inne formy działalności:
– edukacyjne spotkanie dzieci z policjantami na temat „Bezpieczne wakacje” – współpraca ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Wierzawice.
– spotkanie z postaciami bajek – współpraca z Biblioteką,
– Dzień pamięci -„Żołnierze wyklęci” – pogadanka i wystawa (z Biblioteką),
– wycieczka do Muzeum O.O. Bernardynów w Leżajsku współpraca ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Wierzawice,
– warsztaty profilaktyczne ” Archipelag skarbów” – współpraca z ZS w Wierzawicach,
– cykl letnich zajęć z dziećmi w ramach akcji „Wakacje z kulturą”,
– wycieczki rowerowe dla dzieci.

 

Ważniejsze imprezy zorganizowane w placówce:
– Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek ,
– Dzień Seniora,
– Jasełka,
– Spotkania Teatralne,
– Gminne Święto Przedszkolaków,
– Premiera bajki” Porady wróżki Dobrej rady”,
– Piknik rodzinny współpraca z ZS Wierzawicach i Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Wierzawice,
– Kapuściany Jarmark (współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich)
– Gminne Obchody Dnia Niepodległości.

 

Wyróżnienia i nagrody: Grupa teatralna „Fantazyjki” na „Spotkaniach Jasełkowych 2015″ w MOK w Jarosławiu otrzymała I NAGRODĘ za „JASEŁKA NA WESOŁO”.

Ośrodek Kultury w Wierzawicach dziękuje za współpracę – Dyrekcji i nauczycielom ZS w Wierzawicach, Parafii Wierzawice – ks. proboszczowi Markowi Kowalikowi i ks. Rafałowi Ziajce oraz ks. proboszczowi Janowi Szczepaniakowi z parafii Chałupki Dębniańskie, Kołu Gospodyń Wiejskich w Wierzawicach, Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Wierzawice, Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzawicach, Bibliotece w Wierzawicach oraz miejscowym przedsiębiorcom, sponsorom i mieszkańcom Wierzawic za wyrazy sympatii i uczestnictwo w życiu kulturalnym swojej miejscowości..