Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Sprawozdanie 2015

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury w Brzózie Królewskiej za 2015 rok

 

W Ośrodku Kultury w Brzózie Królewskiej w 2015 roku działało 11 stałych grup amatorskiego ruchu artystycznego, w których uczestniczyło ponad 100 osób.

Przy Ośrodku Kultury działają następujące zespoły i grupy artystyczne:
– Zespół tańca ludowego „Zagrodzianie”,
– Mażoretki,
– Grupa teatralna „Cudowni aktorzy”,
– Orkiestra Dęta,
– Zespół śpiewaczo-obrzędowy „Brzozoki”,
– Grupa „Wrzuć na luz”,
– Kwartet gitarowy „Andaluzja”,
– Soliści Akademii Artystycznej DoReMi,
– Akademia Artystyczna „Do Re Mi”,
– Klub RoboKids
– Klub „Gry planszowe”.

 

W 2015 roku w Ośrodku Kultury w Brzózie Królewskiej zorganizowano:
– 25 imprez artystycznych z udziałem własnych i zaproszonych zespołów,
– 19 spotkań, warsztatów, wystaw i konkursów,
– 5 dyskotek i zabaw tanecznych,
– 23 innych imprez (wycieczki rowerowe, teatrzyki, bajki dla dzieci, spotkanie dzieci ze strażakami, spotkanie z Mikołajem itp.),
– 2 projekcje filmów.

 

Inne formy działalności:
– zajęcia fitness dla osób dorosłych i dzieci,
– ferie i wakacje z OK,
– warsztaty plastyczne i artystyczne,
– cykliczna projekcja filmów w Domu Pomocy Społecznej.

 

Ważniejsze imprezy zorganizowane w placówce:
-Dzień Seniora,
– Wieczór Poetycki pani Anny Wróbel,
– „Rowerem przez świat” – spotkanie z podróżnikiem,
– Wystawa rzeźby pana Jana Grabarza pt. „Słowo”,
– Wystawa prac osób niepełnosprawnych pt. „Odnaleźć siebie…”,
– Obrzędy jesienne – „Święto Pieczonego Ziemniaka”,
– „Pożegnanie wakacji”,
– Maraton fitness,
– Karnawał w Ośrodku Kultury i Bibliotece.

 

Ośrodek Kultury serdecznie dziękuje za współpracę i pomoc:
– Kołu Gospodyń Wiejskich,
– Ochotniczej Straży Pożarnej,
– Zespołowi Szkół w Brzózie Królewskiej,
– Bibliotece Publicznej,
– Radzie Sołeckiej na czele z sołtysem,
– Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Brzóza Królewska,
– Parafii w Brzózie Królewskiej.