Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Sprawozdanie 2015

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury w Dębnie za rok 2015

 

W Ośrodku Kultury w Dębnie w 2015 roku działało 2 stałe grupy ruchu artystycznego, w którym uczestniczyło 32 osoby.

Przy Ośrodku Kultury działają następujące zespoły i grupy artystyczne:
– Zespół Śpiewaczy „Dębnianie”,
– Dziecięcy Zespół muzyczno-wokalny „Wisanki”.

Inne formy działalności:
– Kółko gitarowe – 4 osoby,
– Kółko teatralne – 12 osób,
– Grupa rękodzieła artystycznego – 10 osób.

 

W 2015 roku w Ośrodku Kultury w Dębnie zorganizowano:

– 8 imprez artystycznych z udziałem własnych i zaproszonych zespołów,
– 18 spotkań, warsztatów, konkursów i wystaw,
– 3 dyskoteki i zabawy taneczne,
– 3 wycieczki.

 

Razem zorganizowano 32 imprezy artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Ważniejsze imprezy zorganizowane w placówce:

– Dzień Seniora,
– Koncert Maryjny,
– Dzień Matki,
– Piosenka – muzyka łączy pokolenia – impreza wiejska,
– Dożynki wiejskie,
– Koncert Papieski,
– Patriotyczne śpiewanie.

 

W czasie ferii zimowych i wakacji były prowadzone zajęcia dla dzieci. Ponadto zespoły działające przy ośrodku wyjeżdżały z występami do sąsiednich miejscowości:

– Włościańskie Jadło w Giedlarowej,
– Dożynki gminne – Stare Miasto,
– Święto pieczonego ziemniaka – Brzóza Królewska,
– Jarmark Kapuściany w Wierzawicach,
– Jarmark Kulturalny na Michała w Giedlarowej.

Ośrodek Kultury w Dębnie prowadzi wynajem i udostępnianie pomieszczeń na imprezy okolicznościowe, w 2015 roku było 26 takich spotkań.

 

W ramach działań administracyjno-gospodarczych wykonane zostały:

– wykonano nowy dach,
– wykonano od gromienie na budynku ośrodka,
– zakupiono zmywarkę do kuchni (koszt 1500 zł pokryło KGW z własnych środków)

 

W ramach swej działalności nasza placówka współpracuje z organizacjami lokalnymi, którym wyrażam podziękowanie za pomoc i współpracę przy organizacji imprez:

– Koło Gospodyń Wiejskich,
– Stowarzyszenie Rozwoju Wsi,
– Ochotnicza Straż Pożarna,
– Szkoła Podstawowa,
– Niepubliczne Gimnazjum,
– Biblioteka Publiczna,
– Rada Sołecka na czele z sołtysem,
– Parafia.