Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Sprawozdanie 2015

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury w Piskorowicach za 2015 rok

 

Przy Ośrodku Kultury działają następujące zespoły i grupy artystyczne:
– Grupa Teatralna,
– Szkoła Artystyczna „Do Re Mi”,
– Kółko plastyczne,
– Kółko rękodzieła artystycznego,
– Zespół śpiewaczy „Lubinka”.

 

W 2015 roku w Ośrodku Kultury przygotowano i zrealizowano:
– 12 imprez artystycznych z udziałem własnych i zaproszonych zespołów, w których wzięło udział ponad 1600 osób,
– 8 spotkań, warsztatów, wystaw i konkursów, w których wzięło udział ponad 1200 osób,
– 4 dyskotek i zabaw tanecznych, w których wzięło udział ponad 500 osób,
– 41 inne imprezy i wydarzenia kulturalne, w których wzięło udział ponad 1200 osób.

 

Ważniejsze imprezy zorganizowane w placówce:
– Wspólne śpiewanie kolęd,
– Dzień Seniora,
– Niedziela palmowa,
– Majowy piknik w Rzuchowie,
– Wystawa poświęcona 600 letniej historii Piskorowic,
– Główne obchody wsi Piskorowic,
– Turniej piłki siatkowej,
– Święto plonów – Dożynki wiejskie,
– Koncert muzyki poważnej,
– Historyczna gra terenowa,
– Wystawa prac osób z niepełnosprawnością,
– Wspólne śpiewanie piosenek biesiadnych,
– Święto Niepodległości,
– Promocja książki o historii Piskorowic,
– Spotkanie z Mikołajem.

 

Inne formy działalności:
– Ferie i wakacje dla dzieci i młodzieży,
– Warsztaty: wielkanocne, bożonarodzeniowe, kulinarne,
– Zajęcia fitness dla dorosłych,
– Zajęcia gimnastyczne dla dzieci,
– Udostępnienia i wynajem sali widowiskowej.