Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Święto Niepodległości w Chałupkach Dębniańskich

Święto Niepodległości w Chałupkach Dębniańskich

Uroczyście został obchodzony w Chałupkach Dębniańskich. Pracownik Ośrodka Kultury, Ks. proboszcz, Koło KGW, Radny Gminy Leżajsk i Sołtys Sołectwa Chałupki Dębniańskie przy obelisku upamiętniającym poległych na różnych frontach wojennej zawieruchy wspólnie odmówili modlitwę, złożyli wiązankę z biało czerwonych kwiatów i zapalili znicze. Do urny stojącej przy obelisku została wsypana ziemia nasączona krwią polskich żołnierzy, przywieziona z cmentarza poległych pod Monte Casino. O godz. 17.00 wszyscy uczestniczyli w uroczystej Mszy Św., gdzie każdemu uczestnikowi uczennice ze Szkolnego Koła Caritas, którego opiekunem jest pani Elżbieta Wnęk, przypinali biało czerwone kotyliony. Poprzedzając Mszę Św., w uroczysty nastrój Obchodów Święta Niepodległości wprowadził krótki koncert piosenek o Dziejach Naszej Ojczyzny w wykonaniu zespołu wokalnego „Canta Rhei” i zespołu śpiewaczego „Chałupczanie” działające w Ośrodku Kultury w Chałupkach Dębniańskich. Koncert został nagrodzonych gromkimi brawami.