Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Święto Niepodległości w Chałupkach Dębniańskich

Święto Niepodległości w Chałupkach Dębniańskich

W dniu 11 listopada w Chałupkach Dębniańskich odbyły się uroczyste obchody 101 rocznicy Święta Niepodległości naszej Ojczyzny. O godzinie 10.30 Ks. Proboszcz Jan Szczepaniak wygłosił homilię i odprawił Mszę Świętą w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Św. Andrzeja Apostoła w Chałupkach Dębniańskich z udziałem władz samorządowych, Orkiestry Dętej z Brzózy Królewskiej i Pocztów Sztandarowych Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Szkoły Podstawowej.

Swą obecność zaznaczył zespół śpiewaczy „Chałupczanie” i zespół wokalno-instrumentalny „Canta Rhei”, jak również licznie uczestniczący parafianie.
Po zakończonej Mszy Św. przy dźwiękach orkiestry dętej nastąpił przemarsz przed obelisk upamiętniający czasy wojennej zawieruchy z widniejącym napisem:
„W hołdzie tym, którzy tu żyli, pracowali, trudzili się przy budowie tego kościoła oraz walczyli i polegli za wolną i niepodległą Polskę”.
Właśnie tutaj przy obelisku odbyła się krótka część patriotyczna: Niepodległościowy Apel Pamięci, do którego wprowadzeniem był odśpiewany przez uczestników Hymn Polski.
Konferansjer Magdalena Niemczyk, krótkim zagajeniem wspomniała o wydarzeniu wygłaszając Apel Niepodległościowy, gdzie wszyscy obecni na wezwanie odpowiadali – „Chwała Bohaterom.” Po uroczystym apelu konferansjer poprosił Ks. Proboszcza o odmówienie modlitwy za Ojczyznę. Następnie przy dźwiękach werbli nastąpiło uroczyste złożenie wiązanek kwiatów i zapalonych zniczy przez delegacje:
Gminę Leżajsk reprezentowali – Wójt Gminy Leżajsk p. Krzysztof Sobejko i Przewodniczący Gminnej Rady p. Kazimierz Krawiec.
Sołectwo Chałupki Dębniańskie, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chałupki Dębniańskie i Grodzisko Nowe oraz Radę Sołecką reprezentowali Radny Gminy Leżajsk p. Dominik Ogryzek wraz z sołtysem Sołectwa Chałupki Dębniańskie p. Wiesławem Żakiem.
Cześć bohaterom oddali także Przedstawiciele Gminy Grodzisko Dolne – Radny p. Mariusz Miś i sołtys z Grodziska Nowego p. Jan Bielecki.
Kwiaty i znicze złożyli przedstawiciele Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Gminy Leżajsk: Dyrektor GOK p. Marek Krauz inst. KO Krystyna Wanat
i pracownik biblioteki w Chałupkach Dębniańskich pani Aneta Szczepek, przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich -Przewodnicząca KGW pani Barbara Grazda oraz
członkinie Krystyna Ledwożyw i Irena Puszczyńska.
Delegację OSP reprezentował p. Prezes Adam Telega wraz z druhami Lucjanem Stopyrą i Czesławem Hanusem.
Młodzież Szkoły Podstawowej reprezentowali uczniowie – Gabriela Wanat, Kamil Karaś i Gabriel Nowak.
Po złożeniu wiązanek i zniczy przez poszczególne delegacje nastąpiła dalsza część patriotyczna składająca się z recytowanych przez młodzież szkolną wierszy, natomiast zespół śpiewaczy „Chałupczanie” zaśpiewał okolicznościowe na dany dzień piosenki.
Powyższą uroczystość zakończono odśpiewaniem Roty przy nadającej ton Orkiestrze Dętej z Brzózy Królewskiej.