Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Święto Wsi Hucisko

Święto Wsi Hucisko

Bogactwem naszej wsi, wsi Hucisko jest między innymi kultywowanie pięknych tradycji ludowych regionu, podtrzymywanie dawnych obyczajów, kultywowanie folkloru. Szczególnym przykładem promowania folkloru, podtrzymywania dawnej sztuki kulinarnej jest cykliczna coroczna przepiękna uroczystość pod nazwą „Święto Wsi Hucisko- Spotkanie zespołów folklorystycznych”, która w tym roku odbyła się 25.07.2021 na Stadionie sportowym w Hucisku. Organizatorami wydarzenia byli: Gmina Leżajsk, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk, Koło Gospodyń Wiejskich w Hucisku oraz Sołtys wsi Hucisko. Podczas uroczystości głos zabrał Ks. Bp. Ignacy Dec, rodak naszej miejscowości, podkreślając, że takie działania promujące folklor, tradycje i dawne pieśni czy taniec to bardzo cenny skarb. Dziękował Panu Wójtowi Gminy Leżajsk Panu Krzysztofowi Sobejko oraz wszystkim osobom zaangażowanym za wspieranie takich inicjatyw, życzył dobrej , udanej zabawy i dobrego czasu. Wszystkich gości powitał Sołtys Wsi Adam Stępień, życząc również dobrej zabawy, miło spędzonego czasu we wspólnym gronie. W imprezie wzięli udział zaproszeni goście: Ks. Bp. Ignacy Dec, Skarbnik Gminy Leżajsk Pani Lucyna Bednarz, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Leżajsk Pan Marek Krauz, Właściciel Cukierni „Jagoda” Pan Andrzej Tomaka, prezes Klubu Sportowego „ Sokół” w Hucisku Pan Dawid Zygmunt, radny sołecki Pan Paweł Wojdyła, właściciel warsztatu samochodowego RAD- CAR Radek Łoin. Na scenie swój kunszt śpiewaczy, taneczny i muzyczny zaprezentowały wspaniałe zespoły takie jak: Zespół Pieśni i Tańca „ Wolany” z Woli Zarczyckiej, zespół śpiewaczy „Jagoda”ze Starego Miasta oraz Zespół wokalno- instrumentalny „Sami Swoi” z Huciska. Artyści zaczarowali uczestników „Święta Wsi Hucisko” swoim śpiewem, żywiołowością, temperamentem, tańcem, zabrali we wspaniałą podróż poprzez świat folkloru i muzyki ludowej. Kolorowe zabawy z chustą animacyjną oraz pokaz baniek mydlanych, a co za tym idzie, świetną zabawę dla dzieci zapewniła Pani Angelika Maczuga- pracownik Ośrodka Kultury w Maleniskach. Konferansjerem całej uroczystości była Pani Magdalena Niemczyk- Kierownik Artystyczny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Leżajsk, prowadząc naszą imprezę po mistrzowsku. Podczas „Święta Wsi Hucisko” nie zabrakło darmowych słodkości. Wszystkie dzieci otrzymały lody, których sponsorem była Prezes LGD Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” Pani Magdalena Niemczyk, oraz rozdane zostały ciastka, których sponsorem był właściciel cukierni „ Jagoda” Pan Andrzej Tomaka. Nie obyło się również bez wesołych konkursów z nagrodami dla dzieci i dorosłych. Sponsorami „Święta Wsi Hucisko” byli: Gmina Leżajsk, Powiat Leżajsk, LGD Stowarzyszenie „Region sanu i Trzebośnicy”, Cukiernia „ Jagoda” Andrzej Tomaka, RAD- CAR warsztat samochodowy Radek Łoin, Browar Leżajsk, Hurtownia owocowo- warzywna „LOBO”, „Stare Miasto -Park”, Sołtys wsi Hucisko Pan Adam Stępień. Dziękujemy wszystkim sponsorom za wsparcie, za zaangażowanie w tą piękną inicjatywę, za to, że byliście z nami. Dziękujemy Panu Adamowi Stępień- Sołtysowi wsi Hucisko za zorganizowanie i zasponsorowanie zabawy tanecznej, która była bardzo oczekiwana przez mieszkańców Huciska i okolic, na której to uczestnicy bawili się fantastycznie przy zaprzyjaźnionej grupie łączącej siły zespołów muzycznych „ Sami Swoi” i „Golden Band”. Składamy podziękowania wszystkim uczestnikom uroczystości za obecność, za wspaniałą zabawę, za miło spędzony wspólnie czas. Ogromne podziękowania kieruję do Pań z mojego Koła Gospodyń Wiejskich w Hucisku za włożoną pracę na rzecz społeczności, za trud, poświęcony czas, za kilkudniowy „maraton”, by przygotować tak wspaniale „Święto Wsi Hucisko- spotkanie zespołów folklorystycznych”.