Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Szkolenia eksperckie w ramach projektu transgranicznego

Szkolenia eksperckie w ramach projektu transgranicznego

Trwa realizacja projektu transgranicznego. Miesiące listopad i grudzień to czas intensywnych działań projektowych. GOK Gminy Leżajsk, jako Partner projektu transgranicznego pt. „Poznaj kulturę regionu przygranicznego Polski i Ukrainy” PL-UA, nr PBU2/0929/18 zgodnie z decyzją Wspólnego Komitetu Monitorującego z 2019.04.17 i umowy o grant nr PLBU.01.01.00-UA-0929/19-00 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, przeprowadził szkolenia dla 10 docelowych kierowników muzeów na Ukrainie z zakresu planowania i tworzenia wystaw (w tym koncepcje, projektowanie, tworzenie katalogów), inteligentnych rozwiązań dla muzeów oraz zaawansowanych metod formowania wystaw z użyciem technologii cyfrowych.

Doradztwo w zakresie opracowanie koncepcji rozwoju lokalnej etnografii umożliwi sprecyzowanie potrzeb i przyczyni się do rozwoju zgodnie z wytyczonymi celami. Skutkiem powyższych szkoleń jest przygotowanie zestawu dokumentów rozwojowych (koncepcji, nowego programu i planu działania) dla Muzeum Etnograficznego w Pereczynie. Ponadto, na terenie gminy Leżajsk, jeszcze w tym roku powstaną dwa kluby rzemieślnicze z zakresu malarstwa i rzeźby, które poprzedzą grudniowe pokazowe lekcje etnograficzne. Już w najbliższym czasie zapraszamy do naszych ośrodków kultury, gdzie warsztat malarski i rzeźbiarski zaprezentują pani Angelika Maczuga i pan Krzysztof Pęcak. Mamy nadzieję, że piękno kultury lasowiackiej zaprezentowane w czasie 5 warsztatowych lekcji przypadnie do gustu dzieciom i młodzieży, którzy z ogromną przyjemnością zapiszą się do naszych klubów.