Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

To był dobry rok!

To był dobry rok!
Statystyki z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Leżajsk za 2022 rok – wszystkie filie.
W GOK Gminy Leżajsk, w 10 filiach, w 2022 roku działało 63 stałe grupy amatorskiego ruchu artystycznego, w których uczestniczyło 981 osób (w tym Koła Gospodyń Wiejskich, zespoły artystyczne i klubu zainteresowań).
W 2022 roku w GOK Gminy Leżajsk zorganizowano łącznie:
– 83 kursy dla wszystkich grup wiekowych,
– 169 wystaw, festiwali i przeglądów, koncertów, prelekcji, spotkań, wykładów, imprez turystycznych i sportowo-rekreacyjnych, konkursów, pokazów teatralnych i konferencji,
– 142 wydarzenia interdyscyplinarne, warsztaty i inne spotkania okolicznościowe,
– 27 dyskotek i zabaw tanecznych.
Łącznie odbyło się 421 wydarzeń dla 43 844 osób.
Inne formy działalności:
– realizacja projektów,
– występy artystyczne w wielu miejscach Podkarpacia (w tym udział w prestiżowych przeglądach i konkurach),
– wspieranie działań innych podmiotów działających na naszym terenie (wsparcie techniczne i merytoryczne dla KGW, OSP, Stowarzyszeń i szkół),
– 70 udostępnień i wynajmów sali widowiskowej, z których skorzystało 3956 osób.
W ciągu całego 2022 roku z wszystkich form oferowanych przez GOK Gminy Leżajsk skorzystało 47 800 osób.