Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Tradycyjna majówka w Biedaczowie

Tradycyjna majówka w Biedaczowie

26.05.2019r. Ośrodek Kultury w Biedaczowie zorganizował „Majówkę”. Z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 20-lecia zespołu „Olszynka” przyjęliśmy do realizacji program „Śladami ginącej tradycji”, aby w tym jubileuszowym dla nas roku reaktywować ginące tradycje.

Jedną z tych tradycji jest śpiew „majówek” pod kapliczkami. W niedzielę śpiewaliśmy „majówkę” wraz z Ks.Proboszczem Kazimierzem Rojkiem oraz licznie zebranymi mieszkańcami.Po „majówce”odbył się koncert pieśni Maryjnych. Wśród wykonawców wystąpili:Ewelina Figiela z dziećmi: Zuzią, Klaudią, Patrycją i Natalią, Zespół Śpiewaczy „Olszynka”, Karolina Leja, Schola Parafialna i Marcin Niemiec.