Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Uroczysty jubileusz KGW Giedlarowa

Uroczysty jubileusz KGW Giedlarowa
„65 lat minęło”…
7 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Leżajsk odbył się uroczysty Jubileusz 65-lecia powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Giedlarowej. Spotkanie stanowiło okazję do gratulacji, wspomnień, podziękowań, ale także zabawy. Uroczystość była doskonałą okazją do zaprezentowania rysu historycznego koła oraz odczytania przez Przewodniczącą KGW Marię Drzewicką sprawozdania z dotychczasowej działalności. Część artystyczną zaprezentował zaprzyjaźniony Zespół Wierzawianie z Wierzawic oraz Wolany z Woli Zarczyckiej. Imprezę niezawodnie poprowadziła Wicedyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Magdalena Niemczyk, zaś jej dopełnieniem był koncert w wykonaniu Prof. Akademii Muzycznej w Łodzi Mariusza Drzewickiego oraz solistki Teatru Muzycznego Aleksandry Drzewickiej. Członkiniom KGW Giedlarowa towarzyszyli licznie przybyli goście m.in. Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko, II Wicewojewoda Podkarpacki Radosław Wiatr, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Karol Ożóg, Dyrektor Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej Ireneusz Lubaczewski, Zastępca Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR Andrzej Kraska, Prezes Stare Miasto-Park Marta Zajko, Zastępca Wójta Bolesław Pawlus, Zastępca Dyrektora ARiMR w Leżajsku Grzegorz Kochman, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Marek Krauz, Dyrektor GOPS Ewa Kania, Skarbnik Gminy Leżajsk Lucyna Bednarz, Dyrekcja Zespołu Szkół w Giedlarowej, Radni Gminy Leżajsk wraz z Sołtysem Giedlarowej, Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego Krzysztof Trębacz, Przewodniczący Powiatu Leżajskiego Adam Wylaź. Nie zabrakło również delegacji z Gminy Trąbki Wielkie oraz okolicznych zaprzyjaźnionych kół.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim przybyłym gościom za wiele ciepłych słów i życzeń. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę sponsorów oraz osób zaangażowanych w organizację naszej uroczystości.