Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

W Wierzawicach pamiętają o zmarłych

W Wierzawicach pamiętają o zmarłych

Dzień Wszystkich Świętych, a następnie Zaduszki, to dni pamięci o tych co już odeszli, których już nie ma wśród nas. W przeddzień Święta Zmarłych pracownicy OK w Wierzawicach, pani z KGW oraz uczennice z kl. VIII  i z kl. III  ZS w Wierzawicach,  odwiedzili groby swoich bliskich, przyjaciół, zapalili znicze i złożyli kwiaty. Dzień Zmarłych jest zachętą do zadumy, do przemyśleń o przemijającej historii, którą warto utrwalić dla potomnych.
Odwiedzając miejsca wiecznego spoczynku, zachowajmy należytą powagę, zastanówmy się nad przemijaniem, przywołajmy ulotne wspomnienia. Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim.