Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Warsztaty muzyczno-plastyczne w Brzózie Królewskiej

Warsztaty muzyczno-plastyczne w Brzózie Królewskiej

Symbolami narodowymi Rzeczypospolitej Polskiej są: godło – Orzeł Biały, barwy biało-czerwone oraz hymn – Mazurek Dąbrowskiego. Symbole narodowe podlegają ochronie prawnej, co oznacza, że obowiązkiem każdego Polaka, urzędów, instytucji i organizacji działających na terenie Polski jest otaczanie ich najwyższym szacunkiem i czcią. Polskie symbole narodowe wyrażają szacunek i miłość Polaków do Ojczyzny. Kreują wspólną tożsamość, pamięć i nadzieję. Są znamieniem patriotyzmu, dumy i honoru, a także godności Polaków. 29 kwietnia 2024 r. nawiązując do zbliżającej się ważnej dla każdego Polaka rocznicy uchwalenia Konstytucji III Maja Ośrodek Kultury zaprosił dzieci i młodzież na warsztaty muzyczno – plastyczne. Uczestnicy wykonali godło i biało-czerwone kotyliony, zapoznali się ze znaczeniem symboli narodowych, a na zakończenie zaśpiewali hymn – Mazurek Dąbrowskiego.