Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Warsztaty plastyczne i kulinarne w OK w Rzuchowie i Piskorowicach

Warsztaty plastyczne i kulinarne w OK w Rzuchowie i Piskorowicach

W ramach obchodów 40 rocznicy Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II w Ośrodku Kultury w Rzuchowie zorganizowano warsztaty plastyczne dla dzieci pt.”Jan Paweł oczami młodego pokolenia”.Młodzi uczestnicy zajęć rozwiązywali quizy, krzyżówki oraz malowali portrety Papieża. Wszystkie prace zostały nagrodzone nagrodami w postaci książek, ufundowanymi przez ks. Proboszcza Mariusza Kilara, w czasie wieczoru poświęconego wspomnieniom osobie Jana Pawła II w dniu 17 października. Natomiast w Ośrodku Kultury w Piskorowicach w dniach 5 i 6 października Rada Rodziców Szkoły Podstawowej wspólnie z dziećmi wypiekały „kremówki papieskie”,które zostały sprzedane, a dochód przeznaczono na potrzeby dzieci Szkoły Podstawowej w Piskorowicach.