Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Warsztaty wicia tradycyjnej palmy wielkanocnej w Maleniskach

Warsztaty wicia tradycyjnej palmy wielkanocnej w Maleniskach

W Kościele katolickim tradycyjnym symbolem Niedzieli Palmowej jest palma wielkanocna. Od czasów średniowiecza praktykuje się ten zwyczaj także w Polsce. Do przygotowania takiej palmy nie może zabraknąć gałązek wierzby, ponieważ są one symbolem nieśmiertelności duszy.

W całym kraju odbywają się konkursy na najpiękniejszą i największą palmę, prześcigając się w ich rozmiarach. Najwyższa palma miała ponad 35 metrów wysokości. Początek Wielkiego Postu jest czasem startu przygotowań do wykonywania dekoracji do palmy. Poświęcona palma kończy swoje zadanie podczas Wielkiej Soboty. Zostaje spalona, a popiół który po niej zostaje, wykorzystuje się w następnym roku w Środę Popielcową.
Także mieszkańcy Malenisk po raz pierwszy zaangażowali się w tą krajową, starą tradycję. Podczas spotkań odbywających się od 19 marca wykonywano kwiaty z krepiny i bibuły, a następnie montowano całość, na przemian z florą, na leszczynowym kiju.
Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem społeczności. Duży wkład przy tworzeniu palmy miało Koło Gospodyń Wiejskich. Nie zabrakło także naszych najmłodszych pociech, które chętnie angażują się w wszelkie działania Ośrodka Kultury w Maleniskach.