Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Wielkanocna procesja konna w Biedaczowie

Wielkanocna procesja konna w Biedaczowie
W Poniedziałek Wielkanocny 1.04.2024r. w Parafii Gwizdów odbyła się Wielkanocna procesja konna. Już po raz trzeci  zaprzęgi i jeźdźcy wyruszyli  na objazd Parafii. Ten staropolski obyczaj sięga jeszcze XVII wieku, a nawet badacze  znajdują wzmianki, że takie procesje odbywały się już w średniowieczu. Do dzisiaj obyczaj ten kultywowany jest w Polsce na Górnym Śląsku. W Poniedziałek wielkanocny objeżdżano pola i zagrody, wioząc ze sobą figurę Chrystusa Zmartwychwstałego i krzyż. Miało to sprowadzać urodzaje i chronić mieszkańców przed chorobami i nieszczęściami. Dzięki  zaangażowaniu społeczników i ks. Proboszcza Kazimierza Rojka udało się nam reaktywować ten obyczaj i przenieść go  do naszej Parafii. W procesji Konnej brały udział   konie Krzysztofa i Ryszarda Wiechów, którym towarzyszyli dżokeje – Sebastian i Marzena Wiech wraz z przyjacielem. OSP w Biedaczowie zapewniła asystę i opiekę porządkową. W procesji wieziono relikwie świętego Krzyża, które w tym roku trafiły do Parafii w Gwizdowie oraz krzyż z szarfą, symbolizujący Chrystusa Zmartwychwstałego. Piękna pogoda sprawiła, że mieszkańcy licznie gromadzili się przed swoimi posesjami, aby wziąć  udział w tym  wydarzeniu.