Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Wigilia dla osób samotnych z terenu gminy Leżajsk

Do tradycji należy już organizowanie wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Leżajsku, GOK i KGW w Giedlarowej wigilii dla osób samotnych zamieszkałych na terenie naszej Gminy.

 

W tym roku na wieczerzę wigilijną przybyło do GOK w Giedlarowej kilkadziesiąt osób samotnych, a także goście: Ksiądz Proboszcz Jan Balicki, Ksiądz Zbigniew Nowak, Wójt Gminy Leżajsk pan Krzysztof Sobejko, Radny Powiatowy- sołtys Giedlarowej pan Zdzisław Duszyński, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Leżajsk pan Dariusz Mędrek i pan Wojciech Loryś, radna Rady Gminy pani Zofia Dąbek, Dyrektor GOK pan Marek Krauz oraz dyrektor i pracownicy GOPS. Przybyłych gości powitał i ciepłe życzenia świąteczne przekazał Wójt Gminy Leżajsk pan Krzysztof Sobejko. Następnie Ksiądz Jan Balicki po wspólnie odmówionej modlitwie poświęcił opłatki, którymi dzielono się, składając sobie nawzajem najlepsze życzenia świąteczne. Uczestnikom czas umilała młodzież i dorośli z z zespołów „folusz” i „Mały Folusz”. Smaczne potrawy wigilijne przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Giedlarowej. Każdy z przybyłych na wieczerzę wychodząc z niej otrzymał przygotowaną przez GOPS paczkę świąteczną.