Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Wizyta w Placówce Misyjnej w Żółkwi na Ukrainie

Wizyta w Placówce Misyjnej w Żółkwi na Ukrainie

Po raz kolejny delegacja z Dębna złożyła wizytę w Sobotniej Szkole Języka Polskiego w Żółkwi na Ukrainie. Tradycyjnie dostarczyliśmy dary dla mieszkających tam Polaków za pośrednictwem Sióstr Dominikanek prowadzących tę szkołę. Na czele delegacji stał Wójt Gminy Leżajsk Pan Krzysztof Sobejko oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Kazimierz Krawiec.

Dzieci pod przewodnictwem Siostry Sary Ewy Łakomy przygotowały ciekawą inscenizację o Stanisławie Żółkiewskim założycielu miasta. Członkowie delegacji odwiedzili miejscowości koło Żółkwi gdzie mieszkali ich przodkowie, jak również odwiedzili mieszkających tam do dnia dzisiejszego krewnych.