Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Włościańskie Jadło 2024 za nami!

Włościańskie Jadło 2024 za nami!

W dniu 26 maja 2024 r. na stadionie sportowym w Giedlarowej  odbyły się Ogólnopolskie Prezentacje Tradycyjnych Potraw Wiejskich „Włościańskie Jadło”. Do wspólnego świętowania włączyła się liczna grupa zaproszonych gości- przedstawicieli władz samorządowych ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, przedstawicieli firm, organizacji, instytucji i stowarzyszeń z terenu gminy, przedstawicieli sponsorów. Po części oficjalnej, w czasie której wszystkie 23 koła gospodyń wiejskich prezentujące tradycyjne potrawy staropolskie otrzymały nagrody ufundowane przez sponsorów, rozpoczął się ciąg występów artystycznych. Na scenie zaprezentowały  się zespoły śpiewacze i kapele ludowe, a na podsumowanie folklorystycznych występów odbył się koncert zespołu Rompey i zabawa taneczna.

Włościańskie Jadło zorganizowali Gmina Leżajsk oraz Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk. Współorganizatorem wydarzenia był Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie i Powiat Leżajski. Duży wkład w organizację imprezy mieli także Sołtys Wsi Giedlarowa pan Zdzisław Duszyński, obiektu użyczył Klub Sportowy „Victoria” z Giedlarowej, w zabezpieczeniu wydarzeń wspierały jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Giedlarowej, Starego Miasta i Chałupek Dębniańskich.

Organizatorzy składają gorące podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do sukcesu tego przedsięwzięcia, w tym także zespołom artystycznym i kołom gospodyń za aktywne włączenie się w celebrowanie Włościańskiego Jadła.