Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Wrzuć na bLUeZ(s)

Wrzuć na bLUeZ(s)
Młodzież z Zespołu Tanecznego Maraton Boogie uczestniczy w realizacji projektu „Wrzuć na bLUeZ(s)” w ramach konkursu „Małe Granty” w Programie „Równać Szanse 2023” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez „Fundację Civis Polonus” .
W ramach projektu realizujemy szereg działań mających na celu rozwój i stworzenie warunków do samodzielnego zdobywania nowych wiadomości i umiejętności oraz realizowanie własnych marzeń poprzez twórczy kontakt z rówieśnikami. Jednym z jest zdobycie kompetencji fotoreportera oraz umiejętności tworzenia prezentacji multimedialnych. Pomóc temu miały warsztaty z fotografem oraz krótka sesja zdjęciowa zrealizowana przez zespół projektowy, której efekty możemy zobaczyć poniżej.
Przed nami kolejne zadania projektowe, o których będziemy informować.