Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Za nami etnograficzne lekcje pokazowe z zakresu malarstwa i rzeźby

Za nami etnograficzne lekcje pokazowe z zakresu malarstwa i rzeźby

Za nami wszystkie etnograficzne lekcje pokazowe z zakresu malarstwa i rzeźby zorganizowane w ramach projektu pt. „Poznaj kulturę regionu przygranicznego Polski i Ukrainy” PL-UA, nr PBU2/0929/18 zgodnie z decyzją Wspólnego Komitetu Monitorującego z 2019.04.17 i umowy o grant nr PLBU.01.01.00-UA-0929/19-00 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Zajęcia rzeźbiarskie prowadzone były przez pana Krzysztofa Pęcaka w OK w Brzózie Królewskiej, Piskorowicach, Wierzawicach i Dębnie. Warsztat rzeźbiarza mogły podziwiać także przedszkolaki z Wierzawic. Lekcje z zakresu malarstwa etnograficznego w GOK w Giedlarowej prowadziła pani Angelika Maczuga. Zachęcamy wszystkie dzieci (za pośrednictwem rodziców) do zapisów do klubów rzemieślniczych z zakresu malarstwa i rzeźby – zapewniamy wszystkie niezbędne narzędzia i materiały. Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Kultury w Wierzawicach oraz GOK w Giedlarowej.