Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Zespół Brzozoki na Dniu Seniora w Giedlarowej