Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „OLSZYNKA”

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „OLSZYNKA”

Zespół Śpiewaczy „Olszynka” został założony przy Domu Kultury w Biedaczowie w 1999roku. Opiekunem zespołu jest Agnieszka Niemiec -instruktor w tym Ośrodku.

Na przestrzeni wielu lat zespół zgromadził spory repertuar utworów, znajdują się w nim piosenki ludowe, kolędy, pastorałki i pieśni Maryjne

Zespół bierze udział w licznych imprezach organizowanych na terenie Gminy Leżajsk i poza jej granicami. Między innymi „Olszynka” brała udział w ramach wymiany kulturalnej, w wyjeździe do Pereczyna na Ukrainie. Wielokrotnie występowali na koncertach „Pieśni Maryjnych” organizowanych przez Klasztor Ojców Bernardynów w Leżajsku. Od 2009roku koncerty „Pieśni Maryjnych” zespól organizuje w swoim parafialnym kościele na Gwizdowie.

Podczas swej działalności zespól brał udział w różnorodnych konkursach i przeglądach. Między innymi na Wojewódzkim Przeglądzie Widowisk Kolędniczych w Kolbuszowej zdobywał kilkakrotnie wyróżnienie i raz III miejsce .. Od kilku lat zespól podjął się edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. We współpracy ze Szkołą Podstawową w Biedaczowie organizuje „Dzień Kultury Ludowej” -cykliczną imprezę, której głównym motywem jest tradycja, obrzędy i obyczaje naszego regionu. Do tej pory w ramach tej działalności zespół zaprezentował dzieciom widowiska kolędnicze, pieczenie chleba, „jak to ze lnem było”, miodobranie, obyczaje pasterskie

Na przestrzeni lat skład zespołu zmieniał się.

Obecnie działają w nim:

Leon Karaś
Jan Dec
Mieczysław Dec
Jolanta Hołubek
Ryszard Urban
Leszek Mach
Małgorzata Świąder
Joanna Świąder

Najnowsze filmy wideo

Partnerzy

Poniżej przedstawiamy naszych partnerów, sponsorów, darczyńców oraz media z którymi współpracujemy

Gmina Leżajsk
Stare Miasto-Park
Muzeum Ziemi Leżajskiej