Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Zagrodzianie

Zagrodzianie

Młodzieżowy Zespół Tańca Ludowego pierwszy raz na scenie zaprezentował się w 2010 roku na Dożynkach Gminnych w Brzózie Królewskiej. Specjalnie na to święto tancerze gimnazjalnej grupy tańca towarzyskiego Swing zatańczyli suitę tańców rzeszowskich. Grupa zaczęła się rozwijać podnosząc swoje umiejętności taneczne oraz zwiększając liczbę młodych ludzi chcących tańczyć tańce ludowe. W roku 2013 młodzieżowa grupa przyjęła nazwę Zagrodzianie i pracuje pod patronatem miejscowego Zespołu Szkół i Ośrodka Kultury oraz GOK.  Pomysłodawcą nazwy był pan Marian Grabarz od początku związany z zespołem. Obecnie Młodzieżowy Zespół Tańca Ludowego Zagrodzianie w swym repertuarze ma tańce narodowe i tańce rzeszowskie. Grupa często prezentuję się na terenie gminy, powiatu i województwa. Opiekunem zespołu jest pani Jolanta Ciryt.

Najnowsze filmy wideo

Partnerzy

Poniżej przedstawiamy naszych partnerów, sponsorów, darczyńców oraz media z którymi współpracujemy

Gmina Leżajsk
Stare Miasto-Park
Muzeum Ziemi Leżajskiej