Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Zespół Folklorystyczny „Folusz”

Zespół Folklorystyczny „Folusz”

Próby zespołu odbywają się w środy i piątki w godzinach od 18.00 do 21.00
Zespół powstał w 1995 roku w Giedlarowej przy GOK Gminy Leżajsk. Swoją działalność opiera na opracowywaniu, pokazywaniu widowisk obrzędowych i tradycji ludowych występujących na wsi leżajskiej oraz ich dokumentowanie. Uważa się, że Zespół „Folusz” jest kontynuatorem utworzonego w latach 1970-71 Zespołu Pieśni i Tańca w Giedlarowej.
Założycielem, scenarzystą i reżyserem jest Małgorzata Kula. Obecnie zespołem opiekuje się i jest jego choreografem – Jadwiga Kula- Romanek . Kierownikiem muzycznym i akompaniatorem od początku nieprzerwanie jest Stanisław Osip.
W skład Zespołu wchodzą:
• Grupa obrzędowa
• Grupa taneczna

W swojej „malowanej skrzyni” Zespół „Folusz” posiada widowiska:- „Giedlarowskie wesele”, Owsiorze” , Herody, Kolęda z Rajem, „Kolęda z gwiazdą” , „ Z kozo na Nowy Rok” , „Giedlarowskie Droby” „Kolęda z Turoniem”, „Kolęda z szopką” , „ Kolęda z bożkami” , „Kolęda na Trzech Króli”, „Szczodroki”, Wieńcowiny” , „Zapusty”, „Schadzka”, „ Na odpust do Leżajskiej Pani”, „Czas oczekiwania”, „Jarmark odpustowy”, „Na św. Michoł”, „Wielgo sobota w Giedlarowej” .
Scenariusze do tych widowisk powstają na podstawie przekazów ustnych, zebranych w środowisku, od najstarszych członków zespołu i innych zamieszkujących teren leżajskich wsi, poparte materiałami archiwalnych z pobliskich muzeów etnograficznych. Do tych obrzędów zgromadzono odpowiednie, stosowne do przedstawianegookresu – stroje dla wykonawców i rekwizyty; naczynia, narzędzia gospodarskie itp. Często są to oryginalne przedmioty, „uratowane” przed spaleniem lub zniszczeniem. Czasem trzeba było je rekonstruować, na szczęście „pod okiem” znawców czyli najstarszych członków zespołu.
W widowiskach podawane są autentyczne, tradycyjne potrawy, charakterystyczne dla tego regionu, np.: kapusta z grochem, pierogi, gołąbki, kaszaki jaglane i gryczane, chleb razowy, korowol/ weselny/, racuchy, żur i in. Folusz, dzięki starannie zgromadzonym strojom, trafnie wyreżyserowanym widowiskom obrzędowym należy do grupy zespołów autentycznych. W swoim repertuarze posiada tańce z okolic Przeworska, Rzeszowa, lasowiackie,
Staranne opracowanie pod względem merytorycznym widowiska obrzędowe sprawiły, że zespół otrzymał propozycje nagrania i kilkakrotnie prezentował się w cyklicznych, trwających 15 minut programach Telewizji Rzeszów pt: „Spotkanie z folklorem”. Dla potrzeb telewizyjnych i archiwalnych TVP zarejestrowane zostały:

• Muzyka z Giedlarowskiego wesela,
• Z kozo na Nowy Rok,
• Kolęda z gwiazdą i Turoniem
• Pastorałki z Giedlarowej,
• Idą mali kolednicy,
• Giedlarowskie Droby.
• Lasowiackie tańcowanie,
• „Giedlarowski Folusz”
• Giedlarowskie wesele/fragmenty/.
Wszystkie te działania miały cechy archiwizacji unikatowych widowisk obrzędowych związanych z programem Edukacja Kulturalna i Upowszechnianie Kultury oraz Ochrona Dziedzictwa Kultury Ludowej .
W roku 2009 Zespół „Folusz” z Giedlarowej miał zaszczyt reprezentować Województwo Podkarpackie na Dożynkach Prezydenckich w Spale z udziałem pary prezydenckiej – Marii i Lecha Kaczyńskich.
Oprócz imprez regionalnych i krajowych Zespół koncertował także poza granicami Polski – w Suchej Horze i na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym we Vranowie /Słowacja/ oraz w Czortkowie i w Pereczynie na Ukrainie w ramach międzynarodowej wymiany kulturalnej.
Zespół Folklorystyczny „Folusz” bierze czynny udział w przeglądach i konkursach, zarówno wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych – zdobywając prestiżowe nagrody i wyróżnienia.
Aktywna działalność Zespołu Folklorystycznego „Folusz” związana z upowszechnianiem tradycji i ludowych obyczajów została uhonorowana :
– Nagrodą Zarządu Powiatu Leżajskiego /2010r. /
– Nagrodą Zarządu Województwa Podkarpackiego/2010/
– Nagrodą im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” Przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego /2016/
Przez ponad 20 lat działalności Folusza przewinęło się dziesiątki folklorystycznych zapaleńców, oddanych bez reszty krzewieniu i upowszechnianiu kultury ludowej. Praca tych ludzi daje nadzieję, że mimo finansowych kryzysów, czarnych chmur na horyzoncie kultury- zostanie uchronione to, co autentyczne, co decyduje o naszej wspólnocie ojczystej, to, po czym rozpoznawać nas będą inne narody.
Do najważniejszych osiągnięć „Folusza” należą:
– II Nagroda za widowisko „Owsiorze” na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych w Kolbuszowej /2001/ ,
– III Nagroda na Międzywojewódzkim Przeglądzie Grup Kolędniczych w Kolbuszowej – 2004r. za Herody i Raj
– Złota Spinka = I miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Grup Kolędniczych w Bukowinie Tatrzańskiej – za Herody i Raj /2004r/
– I miejsce na Wojewódzkim Konkursie „Ludowe obrzędy i zwyczaje” w Tyczynie /2004r/ za „Herody i Raj”
– Wyróżnienie w Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Śpiewaczych w Tyczynie /2004r/
– Wyróżnienie za „Kolędę z gwiazdą” na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych w Kolbuszowej – 2005r.
– II Nagroda na Konkursie w Tyczynie za widowisko „Weselny prolog” 2005r.
– Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego na Europejskich Nadbużańskich Spotkaniach Folklorystycznych w Sokołowie Podlaskim za „Weselny prolog”-2005r.
– Nagroda Polskiego Radia na Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wiejskich w Tarnogrodzie – 2005 ,
– I Nagroda na Przeglądzie Grup Kolędniczych w Kolbuszowej – 2006r.
– Wyróżnienie na Przeglądzie Widowisk Kolędniczych w Kolbuszowej /2006r./
– III Nagroda w Wojewódzkim Konkursie Ludowe Obrzędy i Zwyczaje w Tyczynie /2006r/ za „Wieńcowiny”,
– I nagroda na Przeglądzie Grup Kolędniczych w Kolbuszowej – 2007„Droby” –
– Wyróżnienie Wojewódzkim Konkursie Ludowe Obrzędy i Zwyczaje w Tyczynie /2007r./
– „II Nagroda na Przeglądzie Grup Kolędniczych w Kolbuszowej 2008
– Brązowa Spinka/III miejsce/ na Ogólnopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych w Bukowinie Tatrzańskiej/ 2008/
– III Miejsce w Wojewódzkim Konkursie Ludowe Obrzędy i Zwyczaje w Giedlarowej /2008r./
– I nagroda na Przeglądzie Grup Kolędniczych w Kolbuszowej – 2009
– Srebrna Spinka = II miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych w Bukowinie Tatrzańskiej/ 2009/
– I Nagroda w Wojewódzkim Konkursie Ludowe Obrzędy i Zwyczaje w Tyczynie /2009r./
– III miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych w Dębicy -2009r.
– Nagroda Specjalna na Wojewódzkich Spotkaniach Kapel i Śpiewaków Ludowych w Błażowej /2009r./
– II Miejsce na Podkarpackim Przeglądzie Pieśni i Melodii Ludowych w Giedlarowej / 2009r./
– I Miejsce w konkursie „Podkarpacki stół wigilijny oraz obrzędy bożonarodzeniowe” w Rzeszowie – 2009r. w kategorii obrzędów bożonarodzeniowych.
– Złoty Turoń = Nagroda główna w Przeglądzie Widowisk Kolędniczych „Idą, Ida kolędnicy w Kolbuszowej 2010.
– II Miejsce na Wojewódzkim Konkursie Ludowe Obrzędy i Zwyczaje
w Giedlarowej /2010r./
– Złoty Turoń = Nagroda główna w Przeglądzie Widowisk Kolędniczych „Idą, Ida kolędnicy w Kolbuszowej 2011.
– III Miejsce na Wojewódzkim Konkursie Ludowe Obrzędy i Zwyczaje
w Wierzawicach /2011r./
– I Miejsce na Międzynarodowym Konkursie Tradycyjnych Potraw Stołu Wigilijnego i Ciasta Świątecznego „Wokół Wigilijnego Stołu” w Trzebownisku /2011r./
– Złoty Turoń = Nagroda Główna w Przeglądzie Widowisk Kolędniczych „Idą, Ida kolędnicy w Kolbuszowej 2012
– II Nagroda w Przeglądzie Widowisk Kolędniczych w Kolbuszowej 2013
– II Nagroda na Wojewódzkim Konkursie Ludowe Obrzędy i Zwyczaje w Giedlarowej – 2013
– Złoty Turoń = Nagroda Główna w Przeglądzie Widowisk Kolędniczych „Idą, Ida kolędnicy w Kolbuszowej 2014
– III Nagroda na Wojewódzkim Konkursie Ludowe Obrzędy i Zwyczaje w Giedlarowej – 2014
– III Nagroda w Przeglądzie Widowisk Kolędniczych „Idą, Ida kolędnicy w Kolbuszowej 2015
– I Nagroda na Wojewódzkim Konkursie Ludowe Obrzędy i Zwyczaje w Giedlarowej – 2015
– III Nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Trzcianie 2015
– II Nagroda w Przeglądzie Widowisk Kolędniczych w Kolbuszowej 2016
– I Miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów i Grup Kolędniczych Lublinie – 2016
– II Nagroda na Wojewódzkim Konkursie Ludowe Obrzędy i Zwyczaje Sędziszowie Młp. – 2016
– Wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Trzcianie – 2016
– I Nagroda w Przeglądzie Widowisk Kolędniczych w Kolbuszowej 2017
– I Nagroda na Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów i Grup Kolędniczych w Lublinie 2017
– Udział w obchodach Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Lublina w Trybunale Koronnym 2017
– Grand Prix na Regionalnym Przeglądzie „Wątki Folkloru Ludowego” w Starym Dzikowie – 2017
– Udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Ludowej „ Mikołajki Folkowe” w Lublinie obok Orkiestry Św. Mikołaja – 2017
– I Nagroda w Przeglądzie Widowisk Kolędniczych w Kolbuszowej 2018
– I Nagroda na Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów i Grup Kolędniczych w Lublinie 2018
– I Nagroda na Regionalnym Przeglądzie „Wątki Folkloru Ludowego” w Starym Dzikowie – 2018
— Srebrna Rozeta= II miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych w Bukowinie Tatrzańskiej 2018
– II Nagroda w Przeglądzie Widowisk Kolędniczych w Kolbuszowej 2019
– Grand Prix na Przeglądzie Widowisk Kolędniczych w Kolbuszowej 2020
– I Nagroda na Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów i Grup Kolędniczych w Lublinie 2020
-II Nagroda na Regionalnym Przeglądzie „Wątki Folkloru Ludowego” w Starym Dzikowie – 2020

Najnowsze filmy wideo

Partnerzy

Poniżej przedstawiamy naszych partnerów, sponsorów, darczyńców oraz media z którymi współpracujemy

Gmina Leżajsk
Stare Miasto-Park
Muzeum Ziemi Leżajskiej