GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

Dzień Papieski w Giedlarowej

papieskiOśrodek Kultury w Dębnie przygotował koncert Papieski pt."Idźmy naprzód z nadzieją".

Z tym koncertem wystąpił przy pomniku JP II w Giedlarowej. W koncercie wystąpiły zespoły działające przy ośrodku.