GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

Festiwal Kolęd i Pastorałek za nami!

festiwal koled24 stycznia 2018 r. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Wierzawicach rozbrzmiewały kolędy i pastorałki związane z polską tradycją Świat Bożego Narodzenia. Impreza organizowana od lat szesnastu zjednała już sobie stałe grono zwolenników.


W konkursie uczestniczyły zespoły wokalne, wokalno- instrumentalne, soliści, duety: z ZS w Piskorowicach, SP w Chałupkach Dębniańskich, SP w Biedaczowie, ZS w Starym Mieście, ZS w Giedlarowej, ZS w Wierzawicach, ZS w Brzózie Królewskiej, OK w Dębnie, OK w Wierzawicach, OK w Piskorowicach, OK w Chałupkach Dębniańskich, OK w Maleniskach. Uczestnicy prezentowali bardzo różnorodny repertuar kolęd i pastorałek nie tylko doskonale nam znanych, ale i tych nieco zapomnianych. Jego celem jest ożywienie narodowej tradycji kolędowania i doskonalenie warsztatu artystycznego oraz konfrontacja dokonań twórczych wykonawców i instruktorów.
Festiwal kolęd i pastorałek uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście p. Adam Wylaź – Radny Powiatu leżajskiego i Dyrektor ZS w Wierzawicach, p. Michał Dziędzik sołtys Wierzawic oraz członkowie komisji artystycznej oceniającej występy dzieci ze szkół podstawowych.
Komisja artystyczna w składzie:
- Ks. Jan Szczepaniak-Proboszcz Parafii Chałupki Dębniańskie,
- Marek Krauz-Dyrektor GOK Gminy Leżajsk,
- Lucyna Powroźnik- Wice Dyrektor ZS w Wierzawicach,
- Magdalena Niemczyk-Kier. artystyczny w GOK Gminy Leżajsk, Prezes LGD Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy",
- Marek Gołąb – nauczyciel muzyki w ZS w Wierzawicach.

Jury przyznało w I grupie wiekowej w kat. solista
I miejsce:
- Aleksandra Helit - ZS Wierzawice
- Magdalena Kosior - ZS Dębno
II miejsce:
- Patrycja Siuciak - ZS Dębno
- Klimek Julia - ZS Brzóza Królewska
W kategorii duet
I miejsce - Agatka Magiel i Antosia Sarzyńska – ZS w Wierzawicach

Wyróżnienia:
- Maja Okruch - OK Piskorowice
- Monika Niemczyk - ZS Stare Miasto
- Aleksandra Czerwień - ZS Stare Miasto
w kat. zespół - I miejsce: Zespół TRAMELKA – ZS Stare Miasto
II gr. wiekowa – kat. soliści
I miejsce:
- Martyna Bosak - OK w Dębnie
- Szymon Jagustyn- OK w Biedaczowie
II miejsce:
- Anna Płoszaj – ZS w Starym Mieście
- Alicja Krzywonos – ZS w Giedlarowej
III miejsce:
- Aleksandra Niemczyk – OK w Wierzawicach
- Maksymilian Sinkowski – OK w Maleniskach
wyróżnienia:
- Kamila Okruch – OK w Piskorowicach
- Edyta Więcław – SP w Biedaczowie
- Justyna Pająk – SP w Chałupkach Dębniańskich
-Julia Baran – SP w Chałupkach Dębniańskich
II gr. wiekowa- kat. zespoły
I miejsce:
- Zespół „Humoreska" – ZS w Brzózie Królewskiej
- Zespół „Canta Rhei" – OK w Chałupkach Dębniańskich.
II miejsce:
- Zespół „Śpiewające gwiazdki" – SP w Chałupkach Dębniańskich
- Zespół „ Promyczki" - ZS w Dębnie
III miejsce:
- Zespół z Piskorowic- ZS w Piskorowicach
Wyróżnienia:
- Zespół „Płomyczki" – OK w Dębnie
- Duet z Malenisk – OK w Maleniskach
W czasie obrad komisji konkursowej na scenie pod kierunkiem p. Elżbiety Wnęk wszyscy uczestnicy festiwalu śpiewali piękne polskie kolędy.Organizatorzy składają gratulacje i podziękowania uczestnikom festiwalu za wysoki poziom zaprezentowany podczas przeglądu, nauczycielom, katechetom i instruktorom za przygotowanie dzieci do konkursu.
Komisji artystycznej za pracę podczas przesłuchań, współorganizatorom- ks. wikaremu Rafałowi Ziajce, Bibliotece w Wierzawicach, Dyrekcji ZS w Wierzawicach, Dyrektorowi i pracownikom GOK Gminy Leżajsk. Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i upominki ufundowane przez organizatorów i sponsorów.
Nagrody- Anioły Gabriele, upominki, słodycze ufundowali: ks. Jan Szczepaniak, Wójt Gminy Leżajsk, LGD Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy", Starostwo Powiatowe w Leżajsku, Dyrektor GOK Gminy Leżajsk.