GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

Piknik Rodzinny w Chałupkach Dębniańskich

piknik chalupkiW dniu 17.06. 2018 na placu przy Ośrodku Kultury w Chałupkach Dębniańskich przy wspaniale dopisującej pogodzie odbył się Piknik Rodzinny zorganizowany przez Stowarzyszenie rozwoju wsi Chałupki Dębniańskie i Grodzisko Nowe.


Impreza organizowana przy wsparciu wójta Gminy Leżajsk jako zadanie publiczne ,, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Program pikniku był urozmaicony i bardzo bogaty pod wieloma względami , a mianowicie:
1 - Państwowa Straż Pożarna z Leżajska zaprezentowała uczestnikom nowoczesny sprzęt do gaszenia pożarów.
2 - Pogadankę na temat bezpieczeństwa przeprowadzili funkcjonariusze Policji w Leżajsku
3 - Zorganizowanych zostało wiele gier i zabaw z nagrodami dla dzieci i młodzieży szkolnej.
4 - Swoje artystyczne osiągnięcia taneczne , wokalne oraz popisowe w skeczach zaprezentowały dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Chałupkach Dębniańskich
5 - Piękny repertuar zaprezentował zespół wokalno - instrumentalny ,, Canta Rhei"działający przy miejscowym Ośrodku Kultury .
6 - Nie zabrakło również zespołu śpiewaczego ,, Chałupczanie" z mile wpadającymi do ucha piosenkami ludowymi.
7 - Wiele miłych atrakcji dla maluchów i nie tylko miało tzw. ,,Wesołe miasteczko" i tu można było poszaleć na wesoło .
8 - Dla wszystkich uczestników nie tylko dla ucha ale i dla brzucha były na gorąco przygotowywane i rozdawane
w ramach poczęstunku grilowane kiełbaski z przystawką ,lody , ciasteczka i słodycze.
Swoje tzw. pięć minut miał też Ośrodek Kultury, gdzie odbyło się rozstrzygnięcie wcześniej ogłoszonego konkursu
pt. ,, 100 lat Mojej Kochanej Niepodległej Ojczyzny". Z dziesięciu przygotowanych samodzielnie prac wszystkie zostały nagrodzone dyplomami i upominkami . Komisja oceniająca wybrała z pośród tych dziesięciu trzy najlepsze miejsca, które wezmą udział w eliminacjach na szczeblu gminnym.

Nad całością sprawnie przebiegającego pikniku czuwał jak zwykle niezawodny Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Chałupki Dębniański i Grodzisko Nowe. Dziękujemy i do zobaczenia za rok.