GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

Kolejny Jarmark Kulturalny "Na Michała" za nami!

Za nami kolejne uroczyste obchody „Na Michała”, które odbyły się 29 września w Giedlarowej i zbiegły się z odpustem parafialnym. Wydarzenie to, współorganizowane przez GOK Gminy Leżajsk i Parafię pw. Św. Michała Archanioła, uświetniły występy: Zespołu Pieśni i Tańca "Rzeszowiacy'' z Mielca, Zespołu "Maraton Boogie", Zespołu Folklorystycznego "Folusz", Kabaretu "Wrzuć na luz" z Brzózy Królewskiej oraz zespołów z Ukrainy: Szczyrczanka i Oksamyt.

Tegorocznym obchodom towarzyszyła również inauguracja obchodów jubileuszu 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej, która na Jarmarku miała swoje stoisko z nowościami wydawniczymi i konkursem. W organizację Jarmarku, jak co roku, aktywnie włączyli się Radni oraz Sołtys Giedlarowej, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna oraz sponsorzy: Gmina Leżajsk, Powiat Leżajski, Spółka Stare Miasto-Park, Firma Enformatic - internet światłowodowy. Nie zabrakło licznego grona zaproszonych gości oraz wspaniałej giedlarowskiej publiczności.