GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

ZAKUP SPRZĘTU

W roku 2009 przez Gminny Ośrodek Kultury zostały zrealizowane dwa projekty. Jednym z nich był „Zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego dla GOK" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu: Rozwój infrastruktury kultury – wartości 43.000 o dofinansowaniu w wysokości 30.000 z MKiDN.

Projekt zakładał dofinansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Leżajsk, do prowadzenia działalności kulturalnej na rozległym obszarowo terenie całej gminy. Zakup sprzętu pozwoli kompleksowo rozwiązać problem organizowania różnorodnych imprez zwłaszcza plenerowych przez GOK na jej terenie, których odbiorcami są nie tylko mieszkańcy gminy ale także gmin sąsiednich oraz ościennych powiatów.

Celem projektu jest: profesjonalizacja działalności kulturalnej, zwiększenie dostępu do usług kulturalnych kierowanych do mieszkańców obszarów wiejskich, wzmocnienie zdolności instytucjonalnych i stworzenie warunków do organizowania przedsięwzięć kulturalnych na wyższym poziomie, o szerszym zakresie i większym znaczeniu. Kluczowe działania związane z projektem, to: przeprowadzenie procedury zakupu oraz wykorzystanie sprzętu do organizacji imprez kulturalnych zaplanowanych w sezonie 2009 oraz do kreowania nowych wydarzeń kulturalnych z udziałem mieszkańców obszarów wiejskich połączone z promocją projektu. Projekt był realizowany w okresie od miesiąca kwietnia do października, a swoim zasięgiem obejmował całą gminę Leżajsk.

Zadanie polegało na zakupie sprzętu – nagłaśniającego, oświetleniowego i multimedialnego – jako trwałego wyposażenia do prowadzenia przez GOK działalności kulturalnej i składa się z następujących elementów:

1. Zestaw nagłośnieniowy (trójdrożne kolumny głośnikowe wraz z końcówkami mocy, miksery dźwięku, monitory odsłuchowe, mikrofony, statywy, przewody)

2. Zestaw oświetleniowy (reflektory PAR 64, sterownik – DIM PAK)