GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY LEZAJSK

Koło Gospodyń Wiejskich w Hucisku

Koło Gospodyń Wiejskich w Hucisku powstało przy okazji odbywających się w tej miejscowości Dożynek Gminnych w 2005 roku. Pomysłodawczyniami tego koła były radna wsi Hucisko pani Maria Kołodziej oraz ówczesna sołtys pani Maria Dąbek. Przewodniczącą KGW została Józefa Kozyra a zastępcą Marzena Łoin. 30 lipca 2007 roku odbyły się nowe wybory zarządu KGW. Nową przewodniczącą została Grażyna Buczkowska a jej zastępcą Ewa Szantula. Działalność Koła rozszerzała się bardzo prężnie - panie chętnie uczestniczyły w wielu imprezach kulturalnych na terenie Gminy Leżajsk oraz poza jej granicami, między innymi brały udział w "Dniu Ziemi" w Warszawie. W lutym 2008 roku po raz pierwszy Koło zorganizowało "Dzień Seniora" i od tego czasu ta impreza odbywa się co roku. Główną imprezą organizowaną w oparciu o pomoc KGW jest coroczne "Święto Wsi Hucisko".
Skład KGW:hucisko
Grażyna Buczkowska - przewodnicząca
Ewa Szantula - zastępca przewodniczącej
Maria Kołodziej
Józefa Kozyra
Marzena Łoin
Barbara Stępień
Beata Siwiec
Dorota Majder
Przy Kole działa również kapela "Sami Swoi" w składzie:
Stanisław Łoin - akordeon
Krzysztof Łoin - akordeon
Dariusz Majder - saksofon
Mateusz Lesko - perkusja
Paweł Hrynkiewicz - trąbka
Łukasz Łoin - gitara basowa